Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ber legeforeningen stenge alkokranen

Legeforeningen spanderer opp til fire gratis alkoholenheter på sine arrangementer. Overlege i Kirkens bymisjon, Pernille Bruusgaard, vil redusere antallet. Til null.

Publisert Sist oppdatert

p2018 hadde så vidt fått fart på seg da Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre, fastslo på Debatten i NRK at det var slutt på all gratis alkoholservering i regi av partiet. Kunngjøringen kom i kjølvannet av Giske-saken. ”Alkohol er elefanten i rommet. Det visker ut grenser og fører til at folk gjør ting de ikke burde gjøre”, sa Støre.

Avgjørelsen fikk overlege i Kirkens bymisjon, Pernille Bruusgaard, på tanker om at hennes fagforening, Legeforeningen, burde gjøre det samme.

Jeg ønsker at Legeforeningen skal gå foran og sette presedens, med en moderne og sunn alkoholpolitikk. Legeforeningen skal vise vei i god folkehelse. Det vil ha stor signaleffekt på andre foreninger og befolkningen generelt, sier Bruusgaard.

Dermed satte hun seg ned og skrev til presidenten og sentralstyret.

– Jeg fikk ikke svar, så jeg måtte purre. Etter hvert ble jeg henvist til generalsekretæren. Men lange saksganger er til å bli motløs av, så jeg skjønte at hvis jeg skulle få til noe, måtte jeg gå ut i sosiale medier, forteller hun.

Bruusgaard postet et innlegg om hva Arbeiderpartiet hadde gjort, og sa at hun mente Legeforeningen burde følge etter. Innlegget la hun ut både på egen Facebook-vegg og på Legeforeningens side.

Jeg synes det luktet litt ”alkoholen min får du aldri".

Pernille Bruusgaard, overlege i Kirkens bymisjon

– Det ble litt diskusjon, men så fikk jeg personlig melding fra en kollega om at jeg måtte stoppe diskusjonen umiddelbart. At den ikke hadde noe i sosiale medier å gjøre. Så da postet jeg det også, sier Bruusgaard.

Engasjement

Hun gikk tilbake til Legeforeningen og spurte om hun måtte fremme en sak, selv om hun egentlig hadde håpet at sentralstyret ville sette temaet på dagsordenen. Bruusgaard fikk da beskjed om at saken skulle opp på neste sentralstyremøte i februar. I etterkant av dette møtet ble det, 21. februar i år, sendt ut et internt høringsnotat, hvor mottakerne bes tas stilling til om dagens fire gratisenheter pr. person i ”særlige anledninger” som festmiddager og mottagelser, skal opprettholdes, reduseres til tre enheter, to enheter eller settes til null, hvor altså deltakere på slike arrangementer selv må betale for alkoholen.

– Jeg synes det luktet litt ”alkoholen min får du aldri”, sier Bruusgaard, og legger til at hun blir flau på foreningens vegne.

Overlegen mener en ”nullvisjon” for gratisservering vil ha mer enn bare signaleffekt.

– Hvis du ikke kickstarter med gratis alkohol, så går alkoholkonsumet ned. Det spiller liten rolle om to eller fire enheter er gratis. Dette er jo kjent. Barer har holdt på med det i årevis med ”happy hour”, for de vet at hvis de sponser de første drinkene, så drikker folk mer.

At sentralstyret har sendt saken ut på høring, imponerer henne ikke stort.

– Høringsnotatet er sendt ut internt til organisasjonsleddene. De går ikke ut og spør de vanlige medlemmene. Jeg har fått mye støtte fra kollegaer. Jeg vil ha saken ut så flere får muligheten til å engasjere seg, sier overlegen.

Bukken og havresekken har bestemt seg, og ønsker at gratisserveringen skal fortsette

Pernille Brusgaard, overlege i Kirkens bymisjon

Kjøpesterk gruppe

I notatet fra Legeforeningen påpekes det at foreningens medlemmer er en kjøpesterk gruppe, og at en viktig vurdering derfor blir ”om en redusering av antall enheter vil bidra til at det drikkes mindre alkohol på arrangementer i Legeforeningen, eller om en omlegging kan ha den utilsiktede effekten at det blir konsumert mer alkohol siden mange av medlemmene og foreningsleddene er kjøpesterke grupper”.

– Det er jo morsomt å se at den største motstanden jeg har fått er fra de eldste, mannlige legene, som tjener best, sier Pernille Bruusgaard. – Jeg tenker det er et argument mot gratis servering at leger har råd til å kjøpe sin egen. Alkohol skal ikke brukes som belønning, du skal ikke settes pris på med det. Legg mer i maten eller underholdningen. Eller i honoraret til de tillitsvalgte. Pengene kan bruke til mye.

Vil du helst ha totalforbud mot alkoholservering på arrangementer i regi av foreningen?

– ­Nei, jeg vil bare ikke at Legeforeningens penger skal brukes på alkohol. – Det er veldig rart at det skal være så vanskelig. Etter #metoo kommer vi ikke unna at folk oppfører seg dårligere med alkohol.

Ønsker bred forankring

5. mars i år ble det kjent at én av fire leger ved OUS har opplevd seksuell trakassering eller observert at andre er blitt utsatt for det. Undersøkelsen ble gjennomført av Yngre legers forening i Oslo. Ifølge fagbladet Journalen, svarte 44 prosent av legene på undersøkelsen.

Yngre legers forenings leder, Christer Mjåset, opplyser at de følger de samme retningslinjene som Den norske legeforening. Regler fra 2010, som altså nå er under revidering. Legeforeningens generalsekretær, Geir Riise, svarer på Arbeidsnytt sine spørsmål i en e-post.

Hvem har mottatt høringsnotatet om nye retningslinjer for alkoholpolitikk?

– Sentralstyret i Legeforeningen har besluttet at foreningens alkoholpolicy skal på høring i hele organisasjonen. Som medlemsorganisasjon er Legeforeningen opptatt av god, demokratisk forankring i foreningsleddene. En alkoholpolicy må ha bred forankring i en organisasjon dersom den skal virke etter sin hensikt.

Dere sier selv, i høringsnotatet, at ”Det ligger en viktig symbolverdi i at Legeforeningen går foran og statuerer et eksempel ved å ha et begrenset forbruk av alkohol i arbeidsrelaterte settinger.” Hvorfor ønsker dere da en høring om dette, kan dere ikke bare sette strek, slik for eksempel Arbeiderpartiet har gjort?

– Alkoholfrie arrangementer var inne i diskusjonen, men ble vurdert som mindre aktuelt på nåværende tidspunkt. Alle høringsinstanser står likevel helt fritt til å komme med sine egne vurderinger av innholdet i Legeforeningens alkoholpolicy, skriver Riise i e-posten.

Hvor mye vektlegger dere #metoo-kampanjen og #utentaushetsplikt når avgjørelsen skal tas i mai?

– #MeToo og #UtenTaushetsplikt er sentrale faktorer i denne saken.

Legen som ønsket denne tematikken på agendaen hos dere, og som tok til orde for null gratis alkohol på Legeforeningens arrangementer, sier hun fikk beskjed av en kollega om å stoppe diskusjonen på Facebook. Hva er din kommentar til det?

– Vi er ikke kjent med hendelsen det refereres til fra sosiale medier. Legeforeningen ønsker selvsagt en debatt om temaet velkommen, svarer Riise.

Generalsekretæren kommenterer ikke på om hvilke innspill de har fått så langt på høringsnotatet eller spørsmål om hvilken effekt de tror redusering fra fire til tre eller to gratis enheter alkohol på deres arrangementer vil ha.

Høringsfristen er 15. april i år. I mai skal saken opp til behandling i sentralstyret. Pernille Bruusgaard tror det er rett tid for å gjøre endringer i Legeforeningens alkoholpolitikk nå, men har moderate forhåpninger til utfallet.p

– Jeg tror de vil gir fra seg én enhet. Bukken og havresekken har bestemt seg, og ønsker at gratisserveringen skal fortsette. Men jeg tror tiden er inne for endring nå, og så kan det jo revideres hvis det viser seg at Legeforeningens arrangementer blir så gørrkjedelige at ingen gidder å gå, sier Bruusgaard, ler litt og fortsetter:

– Hvis det er derfor folk kommer, har Legeforeningen et kjempeproblem.

Powered by Labrador CMS