Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Overveldende respons på sluttsamtaler ved Ahus

Intervju med HR- og HMS-arbeidere ved Akershus universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

Det er aldri for sent å utføre sluttsamtaler. HR- og HMS-arbeiderne på Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi, tok kontakt med alle som hadde sluttet for inntil to år siden. Responsen var overveldende, av 69 inviterte (i en divisjon på 700 ansatte) var det 61 som takket ja til å bli intervjuet.

- De fleste oppgir at de går opp i lønn ved å bytte jobb, men det er ikke hovedårsaken til at de slutter, forklarer en av prosjektmedarbeiderne, HMS-rådgiver Randi Clutch.

- Det er første gang vi gjør en systematisk undersøkelse av årsaken til at folk slutter, sier divisjonsdirektør Janne Pedersen. - Responsen var overveldende positiv, både blant de som ble intervjuet og lederne som fikk rapporten presentert etterpå.

Les om resultatene av undersøkelsen: Knuser myter om turnover

- Mange av de intervjuede hadde forberedt seg kjempegodt til samtalen, forteller HMS-rådgiver Randi Clutch, noen hadde ikke tenkt å si så mye, men fortalte veldig mye under samtalen. Vi tror at konfidensialitets-prinsippet hadde mye å si for at folk var så åpne.

- Vi har i utgangspunktet ikke høy turnover, forteller Janne Pedersen. Men med medarbeidere med høy kompetanse er det viktig å bevare alt som kan få folk til å bli værende lenge. Dette prosjektet vil bidra til det.

Fra venstre HR-rådgiver Lone Bakken, Verneombud May Lilly Colban, Divisjonsdirektør Janne Pedersen og HMS-rådgiver Randi Clutch. Foto: Ahus

- Undersøkelsen gir ikke et komplett bilde av Ahus som arbeidsplass, fordi vi jo har intervjuet de som slutter, ikke de som blir værende og er her i dag. De fleste oppgir private forhold som hovedårsak til at de slutter, altså forhold bedriften ikke kan gjøre noe med. Men 74 prosent oppgir flere årsaker i tillegg til hovedårsaken. Her ligger oftere forhold som faktisk gjelder bedriften, sier Clutch.

- Som for eksempel?

- Mangel på fleksibilitet i arbeidstid er noe som går igjen, Ahus kan oppleves som rigide både mht. arbeidstid og ferie. Andre trakk fram at lederne er fjerne og langt unna, samt at oppgavene kan bli for rutinepregede.

- Også er det noen som hisser seg opp over kaffe?

- Vi hadde tidligere gratis kaffekapsler for spesielle espressomaskiner, forklarer Janne Pedersen. - Det er nå ikke noe sykehuset betaler for lenger. Folk har gratis kaffe og te, men vanlig filterkaffe.

- Slike tilsynelatende småting kan bety mye, og man får reaksjoner om man fjerner et gode som tidligere er gitt, sier Randi Clutch. - Det som ble lagt vekt på av flere av respondentene, var at de satte pris på å bli sett i en travel hverdag. Her er det også de «små tingene» som teller: et klapp på skulderen, et bevis på at man blir verdsatt.

- Kun fem prosent (3 personer) av de spurte oppgav arbeidsbelastning som hovedårsak. Men så mange som 30 prosent (18 personer) valgte dette som en supplerende årsak til at de hadde sluttet. Noen av dem pekte på rigide turnuser, eller turnuser som ble oppfattet som urettferdige. Noen ønsket å jobbe mindre og å slippe nattevakter, andre ønsket tvert i mot å jobbe mer.

- Kan dere få større grad av fleksibilitet inn i turnusen?

- Vi har lagt til rette for ønsketurnus, sier Janne Pedersen. - Men vi er jo en arbeidsplass om drives 24/7, 365 dager i året. Og arbeidsmiljøloven skal følges. Det er krevende nok i seg selv.

- Ahus er en kompetansebedrift, og man tilrettelegger mye for å bevare og øke kompetansen blant ansatte. Kurs og kompetanseutvikling det firer vi ikke på, sier Janne Pedersen.

Les om resultatene av undersøkelsen: Knuser myter om turnover

Powered by Labrador CMS