Illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix
Illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix

Ørjasæter: #Meetoo, fylla har skylda

Når tar vi oppgjøret med rusen i arbeidslivet?

Publisert Sist oppdatert

"Der har det skjedd en dramatisk holdningsendring. Det er stor forskjell på det som skjedde rundt årtusenskiftet og det som skjer i dag. Det er som natt og dag".

Uttalelsen handler om alkohol i politikken. Hvem sier dette? Jo, statsråd Terje Søviknes til Aftenposten. Han som hadde sex med en overstadig beruset 16-åring på et landsmøte for Fremskrittspartiets Ungdom i år 2000. Og han mener altså at politikerne har blitt langt mer bevisst, i positiv forstand, på hvordan de omgås unge mennesker på møter og seminarer. Nå er det mindre fyll og mer anstendighet, ifølge Søviknes altså. Han sier dette i en kommentar til saken i A-magasinet der jenta han lå med i år 2000 forteller sin historie.

Har det skjedd en tilsvarende holdningsendring i arbeidslivet som den Søviknes ser i politikken? Jeg er i tvil. Studentene mine forteller de villeste historier når vi diskuterer rus i arbeidslivet. Det handler om overstadig skjenking, også av mindreårige. Flere forteller at de har blitt tilbudt kokain på jobbfester, for en av gutta hadde dette skjedd da han var 17 år gammel.

Det er lite forskning på kombinasjonen seksuelle situasjoner, alkohol og arbeidsliv. Derimot er det forsket på sammenhengen alkohol og overgrep. Hele 11 prosent av de 15-årige jentene som drikker alkohol, har opplevd å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å yte motstand.

Jeg opplever de unge som atskillig mer moralske enn vi var, på sent 70-tall da jeg var tenåring. De har en lavere terskel for å definere noe som overgrep, enn det vi hadde. 70-tallet hadde eldre sjefer som tok seg til rette og unge jenter som overlevde det greit. Det var liksom tingenes orden. Mitt inntrykk er at det unge jenter i dag ser som overgrep så vi på som normalt, kanskje uønsket, men ikke akkurat hendelser vi ble ødelagt av. Selv om flere av mine venninner var svært unge og ble beligget av mye eldre (og gifte!) sjefer, så ble de ikke traumatisert. Jeg har ikke funnet noe forskning som underbygger dette, så det er synsing, for hva det måtte være verdt.

Saken i A-magasinet minner meg om at vi er ganske forskjellige. Jenta som lå med Søviknes ble nemlig traumatisert. Berusede menn som ligger med enda mer berusede ungjenter aner jo ikke hvem de beligger. De aner ikke hva de påfører den personen. #Metoo har mer enn noe minnet dem på hvordan tilfeldighetene kan treffe også dem, i ettertid. Det gikk ikke så bra med jenta som, etter hva hun selv mener, ble voldtatt av den politiske sjefen Søviknes.

Det er her #metoo kommer inn. Jenta sier hun forteller historien i dag på grunn av #metoo. Aftenposten har løst saken på en god måte, så langt jeg kan se, ikke minst ved Trine Eilertsens kloke kommentar. Jenta mener hendelsen har preget livet hennes i stor grad, og medisinske journaler fra den gangen underbygger det hun sier. Det gjør dypt inntrykk. Tilfeldigheter gjør at noen hendelser ødelegger, mens samme hendelse kan være bagatellmessig for andre. Tilfeldigheter i rusen gjør at vi ramler inn på hverandre, gjør ting vi angrer, treffer noen på måter vi ikke skulle.

Lederansvaret handler ikke bare om å la være å ligge med yngre medarbeidere. Det handler også om å legge rammer for hele gruppen. Det bety at sjefer bør drikke så lite at de alltid har kontroll, ikke bare med seg selv men også over hvorvidt andre blir overstadig beruset. Retten til å skjenke alkohol gjelder ikke overfor folk under 18 år. Det er lederne i flokken som har ansvaret for at reglene mot skjenking av mindreårige følges.

I #metoo-kampanjen har kjønnsroller og menns holdning til kvinner spilt hovedrollen. Men rusen som faktor får tilsvarende lite oppmerksomhet. Uansett hvor mye en mann prøver å få politisk korrekte holdninger så vil de holdningene fordunste når han er full. Den korteste veien til målet, hvis målet er en atferd han kan være bekjent av i ettertid, er altså å drikke mindre.

Det er mulig alkohol og annen rus nå er blitt mindre vanlig i ungdomspolitikken, slik Terje Søviknes hevder. Men i arbeidslivet for øvrig? Jeg tviler. Alle voksne sjefer bør lese A-magasinet denne uken. De må drikke mindre og dermed opptre ansvarlig på neste jobbfest.

Det går en linje fra mitt 70-tall, via landsmøtet i FPU i år 2000 og til dagens unge og deres sårbarhet. Det handler om en bevisstgjøring i forhold til sex, men en fortsatt sløvhet i forhold til alkohol. Det er rusen som er 90 prosent av problemet. Norske sjefer bør våkne opp fra fredagspilsen og se ansvaret.