Antall årsverk har økt betydelig de siste ti årene, prosentvis klart mest i offentlig forvaltning . Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Antall offentlige årsverk har økt med nærmere 120 000 på ti år

Antall årsverk for lønnsmottakere har økt med nærmere 240 000 på ti år. Halvparten av veksten har kommet i offentlig forvaltning.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge nasjonalregnskapet, siste versjon publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag, økte antall årsverk for lønnsmottakere med nærmere 240 000 fra 2008 og frem til utgangen av tredje kvartal i år. Halvparten av veksten kom i offentlig forvaltning, i stats- og kommuneforvaltningen. Andelen offentlige årsverk blant lønnsmottakere ligger nå på 31,5 prosent. For ti år siden var andelen to prosentpoeng lavere.

Av veksten på 120 000 i offentlig forvaltning, stod kommuneforvaltningen for ca. to tredeler.

Går vi enda lengre tilbake i tid, til 1970, var antall offentlige årsverk 250 000, tre ganger færre enn i dag. Antall og andel offentlige årsverk økte særlig sterkt i perioden 1970 til 1993, fra ca. 17 prosent ved inngangen til denne perioden til i overkant av 29 prosent ved utgangen.

Powered by Labrador CMS