Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), frykter at EU-parlamentet kan vanne ut krav til lastebilsjåfører. Foto: NLF.

Jubler for strengere sjåførkrav – frykter utvanning

Næringen er fornøyd med et EU-forslag til strengere regler for lastebilsjåfører, men frykter utvanning i EU-parlamentet. Fagorganiserte er mer skeptiske.

Norsk Lastebileier-Forbunds (NLF) leder Geir Mo er svært tilfreds med kompromissforslaget fra EUs transportministre fra sist uke, men kommer samtidig med en advarsel:

– Dette kompromisset skal godkjennes i EU-parlamentet, og der vet vi at det er stor uenighet og ulike synspunkter mellom ulike komiteer, sier han til NTB.

– Når vi ser hvem som var imot kompromisset – de fleste østeuropeiske landene med unntak av Tsjekkia og Slovakia – ser vi fort at saken ikke er avgjort ennå, konstaterer Mo.

Neste møte i transportkomiteen i EU-parlamentet er 10. januar.

Skepsis i fagbevegelsen

EUs transportministre ble enige om en større pakke med nye regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU. I forslaget fastslås det at yrkessjåførers arbeidstid må organiseres slik at de er i stand til å returnere hjem minst hver fjerde uke.

Transportarbeiderforbundet er imidlertid skeptisk til at forslaget ikke sier noe om hva som skal skje med lastebilen i pausen, og hvem som skal betale for hjemreisen.

– Vi risikerer at sjåføren i stedet blir sittende i en brakke i et land langt hjemmefra, mens en annen sjåfør kjører, sier forbundsleder Lars Morten Johnsen til FriFagbevegelse.

I tillegg fastslås det at den ukentlige hviletiden må tilbringes utenfor lastebilen, men Johnsen er skeptisk til at det ikke blir stilt krav til overnatting:

– Slik forslaget er utformet, holder det antakelig at arbeidsgiver kjøper en sovepose og et fjelltelt.

Kabotasjekjøring - maks tre oppdrag

Forslaget omfatter også regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet. I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking.

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering skal føre til at norske sjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Transportministrene går nå inn for å beholde dagens grense på maks tre slike kabotasjeoppdrag innenfor sju dager. Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land.

– Prinsippet om minstelønn ved kabotasjekjøring blir nå en EU-regel, og det blir et uttrykkelig forbud mot ukehvil i bil, sier Mo.

Postkom, som organiserer over 20 000 arbeidstakere innen blant annet transport, er fornøyd med at EU går i en retning forbundet ønsker.

– Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk som åpnet for mer kabotasje, sier forbundsleder Odd Christian Øverland til Frifagbevegelse.

Savner kontroll

I likhet med NLF advarer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mot å ta seieren på forskudd.

– Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sa han til NTB nylig.

Samtidig etterlyser Mo bedre kontroller på norske veier.

– Å ta ukehvilen i lastebilen har for eksempel vært forbudt i over ett år, etter en dom i EU-domstolen, men Norge har ennå ikke iverksatt systematisk oppfølging og kontroll på dette punktet, sier han.

– Det betyr at vi fortsatt aksepterer den sosiale dumpingen som åpenbart foregår langs veiene våre. Det er viktig å huske på at uansett EU-regler er det nasjonalstaten som skal kontrollere og følge opp.

(©NTB)

kristian.sollie.skardalsmo@ntb.no

Powered by Labrador CMS