Hjemme med sykt barn utgjør en vesentlig del av sykefraværet i Norge. Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix

Sykefraværet stabilt, men avstanden til Sverige øker

Sykefraværet i Norge viser mindre endringer, mens det i Sverige faller. Fra nyttår erstatter svenskene karensdag med et karensfradrag.

Publisert Sist oppdatert

Mens sykefraværet i Norge, i følge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), lå noe over seks prosent i tredje kvartal 2018, viser tilsvarende tall fra Sverige en sykefraværsprosent på i underkant av tre prosent. I Norge har sykefraværet holdt seg relativt stabilt de siste årene. I Sverige har vi sett et markant fall gjennom 2018. Avstanden mellom de to landene har dermed økt de siste to kvartalene.

I Norge utbetaler arbeidsgiver sykepenger for de første 16 kalenderdagene fra og med første sykefraværsdag. Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G.

Svenskene har siden 1992 hatt en karensdag i sykelønnssystemet. Det innebærer at arbeidstaker selv dekker tapt arbeidsinntekt første sykedag, deretter (fra dag 2 - 14) utbetales sykepenger fra arbeidsgiver tilsvarende 80 prosent av lønnen - uansett hvor mye du tjener.

Sverige: Fra karensdag til karensfradrag

Fra nyttår erstattes imidlertid karensdagen med et karensfradrag. Formålet er å gjøre systemet mer rettferdig i tilfeller der arbeidstakeren har ujevn arbeidstid, og sykefraværet for eksempel faller på en dag med mange arbeidstimer. Karensfradraget beregnes som 20 prosent av en ukes sykelønn, og kommer til fradrag i utbetalt sykelønn.

For eksempel: Saga arbeider åtte timer per dag, fem dager i uken, med en timelønn på 300 kroner. Mandag må hun gå etter lunsj på grunn av mageonde, og får dermed et sykefravær på fire timer denne dagen. Hun blir også borte hele neste dag. Saga får da ingen ordinær lønn for de fire timene mandag og hele tirsdagen. Tapt arbeidsinntekt blir da: (4+8) x 300 = 3 600 kroner.

Karensfradraget beregnes som 20 prosent av en ukes sykelønn, som i Sagas tilfelle er 80 prosent av 40 timer x 300 kroner = 9 600 kroner. 20 prosent av dette blir 1 920 kroner.

Dermed må Sagas arbeidsgiver utbetale følgende: 80 prosent av tapt arbeidsinntekt (0,8 x 3 600) = 2 880 minus 1 920 (karensfradraget) = 960 kroner.

Powered by Labrador CMS