Advokat Kristin Tingberg Sandvik i Adecco
Advokat Kristin Tingberg Sandvik i Adecco

Hodejegernes vårrengjøring

Rekrutteringsbransjen i gang med omlegging til GDPR-standarder

Publisert Sist oppdatert

For noen bransjer betyr GDPR nye forretningsmuligheter. Rekrutteringsbransjen er ikke en av dem, dersom vi skal tror aktørene selv. Her betyr GDPR først og fremst mer kontroll i eksisterende prosesser.

Vi tok en ringerunde til ulike aktører. Først ute er Norges største rekrutteringsselsksap innen lederrekruttering, Visindi. Vi samarbeider med PWC om rutinene, kartlegge rutiner og endre det nødvendige, sier partner Heidi Wiggen i Visindi. - Ja, det blir en del nytt. Vi gjør en fullstendig gjennomgang. Paradokset i vår bransje er at kandidatene ser få problemer med å ligge i en database hos oss, så kravene til samtykke kanskje er strengere enn det kandidatene selv ser seg tjent med.

Partner Heidi Wiggen i Visindi
Partner Heidi Wiggen i Visindi

Wiggen ser ikke umiddelbart noen nye forretningsmuligheter og mener det snarere handler om at det er et konkurransefortrinn å ha orden i butikken og kvalitet i rutinene. - Ganske mange kunder er selv i gang med dette, forklarer Wiggen, men de er overraskende lite opptatt av om underleverandørene deres har kontroll.

Visindi har nesten 80 000 kandidater i en database og et stort kunderegister i tillegg.

- I og med GDPR kan en kandidat som var i prosess hos oss ringe to måneder senere og be om at all informasjon om ham blir sendt til en av våre konkurrenter, hvis kandidaten er i prosess der. Det gir flere problemstillinger. For eksempel det å gi fra seg testresultater til konkurrenter som ikke er sertifisert til å tolke testene. Eller det å gi informasjon samlet til en bestemt jobb, som ikke er relevant for en annen jobb, videre. Våre notater er alltid knyttet til en bestemt rolle, vi samler ikke inn generell informasjon for moro skyld.

Også Adecco-gruppen har valgt en global tilnærming. – Vi har etablert en global arbeidsgruppe for å sikre implementering av nye regler lokalt innen mai 2018 (også i Norge), sier Kristin Tingberg Sandvik i Adecco. - Arbeidet har vært i gang i Norge i snart ett år. Av mange områder vi arbeider med vil vi for rekruttering særlig trekke frem fokuset på tydelig informasjon til kandidater om hva vi bruker deres personopplysninger til, at vi ikke samler inn mer enn det vi trenger for å yte den tjenesten de har bedt om, og at kandidatene ellers får utøvd sine rettigheter på en enkel måte. - Vi har foretatt en omfattende gjennomgang av våre IT- systemer, applikasjoner og prosesser for å identifisere og gjøre nødvendige oppdateringer eller endringer for å sikre etterlevelse av nye GDPR, forklarer hun, i tillegg til at det blir gjennomført målrettet GDPR-opplæring av ansatte på alle nivåer og funksjoner i organisasjonen.

- Ser dere noen nye forretningsmuligheter som følge av GDPR?

Vi håper at kunder vil etterspørre tjenester fra seriøse aktører som også tar dette regelverket på alvor. Særlig innen rekruttering er det viktig for oss at kandidatene skal være trygge på at de har full kontroll over egne personopplysninger og at vi behandler og sikrer disse fullt ut etter gjeldende regler.

- Merker dere at kundene er opptatt av dette?

Ja, og i økende grad fra januar 2018. Noen begynner å få det travelt. En generell utfordring for oss er at kundene generelt har variabel kunnskap om regelverket og at vi blir presentert for avtaler og krav som ikke passer de tjeneste vi leverer.

Mercuri Urvals GDPR-omlegging skjer med hovedsete i Stockholm, det samme gjelder testselskapet Assessio. Selskapet Cut-e driver omleggingen fra Tyskland. Også fra disse selskapene får Arbeidsnytt bekreftet at det handler om vårrengjøring, ikke nye forretningsmuligheter.

- Hva skulle nå ha vært, spør Norges-sjef Jens Borgen i søknadsadministrasjonsselskapet ReachMe når Arbeidsnytt etterlyser nye forretningsmodeller. - Vi har jo LinkedIn allerede, som eksempel på en CV-base der kandidaten har full kontroll.

Selskapet ReachMe har publisert flere GDPR-verktøy for kunder som driver rekruttering. Men Norges-sjefen Borgen har begrenset tro på modeller med generiske CV-er og tester, slik intervjueren fisker etter. - Det er jo også stikk i strid med testleverandørenes ønsker, forklarer han. Så også der får vi bekreftet hovedinntrykket: Generell kvalitetsforbedring, ikke nye oppfinnelser.

Powered by Labrador CMS