Endringene i arbeidsmiljøloven fra nyttår vil gi ryddigere forhold i bygge- og anleggsbransjen, mener ett av bemanningsselskapene i bransjen. Illustrasjonsfoto:Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

- Useriøse aktører vil få problemer fra nyttår

Forbudet mot nulltimerskontrakter fra nyttår vil bidra til opprydding i utleie av arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen, hevder Astrid H. Hagen i Nor Personal.

Publisert Sist oppdatert

Nor Personal AS er ett av de mindre bemanningsselskapene som driver utleie av arbeidskraft til bygg og anleggsbransjen i Oslo. Det har i stor grad vært forholdene i denne bransjen som har drevet fram lovendringen fra nyttår som innebærer forbud mot fast ansettelse uten garantilønn.

Bemanningskonsulent, Astrid H. Hagen i Nor Personal, sier hun er glad for lovendringen, fordi den bidrar til at det blir ryddet opp i bransjen.

- Vi sliter med mer eller mindre useriøse konkurrenter, og vi ser for oss at de kommer til å få problemer nå. For egen del er vi glade for å kunne tilby våre gode og lojale håndverkere fast stilling fra nyttår. De fleste vil få deltidsstillinger, men noen vil også få tilbud om full stilling, sier Hagen.

- Problemet for bemanningsselskapene vil eventuelt bli nyansettelser. De fleste av våre søkere er utenlandske og det er vanskelig å sjekke referansene. Da må vi ta en langt større risiko i forhold til kompetanse og kvalitet når vi ansetter nye, utdyper hun.

- Samtidig vil dette garantert bidra til en langt bedre kvalitet på innleide fra bemanningsbransjen, da man vil være mer kritisk til de som ansettes framover.

Lovendring vil ikke gi nedbemanning

I følge Hagen vil det ikke være aktuelt med nedbemanning for bemanningsselskapet med 220 registrerte ansatte i systemet, hvorav ca. 60 er i oppdrag jevnlig.

Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower, ser heller ikke for seg at de nye kontraktene vil føre til at ansatte får mindre jobboppdrag.

- Alle vil få en høyere stillingsbrøk, deres stillingsbrøk var jo null, presiserer hun.

- De får like mye oppdrag som før, men de får nå en garantert stillingsbrøk og garantilønn mellom oppdrag hvis de skulle få opphold. Dette er bare en fordel for medarbeiderne. Det betyr også at de fleste vil knytte seg tettere opp til et byrå, og ikke shoppe rundt slik de har gjort tidligere.

Regjeringen ønsket også å vedta et unntak i arbeidsmiljøloven for å myke opp reglene for midlertidig ansettelse i bemanningsselskaper, for at de kunne benytte seg av midlertidig ansettelser i større grad enn andre arbeidsgivere. Dette stemte opposisjonen imot.

Studietur til Sverige

Etter stortingsvedtaket i juni har Manpower forberedt seg på de kommende endringene og utført en rekke tiltak. Selskapet har samarbeidet tett med NHO Service og Handel om tolkning av lovverk og utarbeidelse av nye arbeidsavtaler, holdt informasjonsmøter med kunder og hatt samtaler med egne ansatte.

- Vi har også vært i Sverige på studieturer. Der har de hatt liknende lovgivning i flere år, sier Monsen.

Har endringen ført til at dere velger å søke etter midlertidige ansatte på engasjement, prosjekt eller vikariat, der dere tidligere ville ha søkt etter faste ansatte?

- Vi har ikke hatt behov for å bruke lovverket for midlertidighet når vi har hatt mulighet til å ansette «fast uten garantilønn». På grunn av regelendringene vil vi benytte oss mer av midlertidighet, der det er lovlig for oss, svarer Monsen.

Bransjedirektør i NHO Service og Handel, Even Hagelien, oppfordrer bemanningsselskapene til å holde seg innenfor de rammene som er satt.

- Arbeidsmiljølovens regler gjelder for bemanningsbransjen som for alle andre arbeidsgivere. Har man et fast behov for arbeidskraft må det ansettes fast. Har man et midlertidig behov kan det ansettes midlertidig. Er det for eksempel sesongsvingninger vil dette kunne åpne for midlertidige ansettelser, fremholder Hagelien, og legger til:

- Det hjelper ikke hva man kaller det, det er realiteten som er bestemmende. Det er ikke tidspunktet for å være kreativ. Det er heller ikke alt som er lov er lurt. Hvis bemanningsselskapet har et midlertidig behov kan man kalle det midlertidig. Men dette er bransje som har vært under politisk press. Og vi må være tro mot reglene som er kommet.

Powered by Labrador CMS