Ekspertutvalget som har samlet kunnskap om barnehagelærerrollen, overleverte onsdag sin rapport med innspill til hvordan profesjonen kan utvikles videre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ny rapport: Barnehagelæreren viktig for barns læring og utvikling

Ekspertutvalget som har samlet kunnskap om barnehagelærerrollen, overleverte onsdag sin rapport med innspill til hvordan profesjonen kan utvikles videre.

– De første årene er viktige for barns læring og utvikling. Vi vet at kvaliteten på det tilbudet barn får i stor grad avhenger av personalets kompetanse, og da er barnehagelæreren helt avgjørende, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) som mottok rapporten.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i september i fjor, og har vært ledet av professor Kjetil Børhaug.

– Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. Vi ønsker å løfte kvaliteten i alle barnehager, og fra regjeringens side skal vi fortsette å satse på tiltak som gir bedre kvalitet i barnehagen. Det handler både om tiltak for å styrke barnehagelærerne og tiltak for å styrke barnehageforskningen, sier Sanner.

Ekspertgruppen ble bedt om å komme med anbefalinger om hvordan barnehagelærerrollen kan styrkes som profesjonsrolle. Et viktig arbeid har også vært å definere hva som kjennetegner og bygger opp under en sterk barnehagelærerprofesjon.

Ekspertgruppen har sett på hva slags kunnskap som finnes på barnehageområdet, og særlig på forskning som har betydning for den videre utviklingen av barnehagelærerprofesjonen.

Rapporten ser også på ledelse og styring i barnehagesektoren, på profesjonell yrkesutøvelse og på barnehagelærerutdanningen.

(©NTB)

dag.kjorholt@ntb.no

Powered by Labrador CMS