Trond Markussen, president i NITO, vil styrke medlemmenes rett til overtidsbetaling. Foto: NITO.

NITO: Reisegodtgjørelse og rett til overtidsbetaling kampsaker i 2019

Alt for mange ingeniører er unntatt arbeidstidskapittelet og får ikke overtidsgodtgjørelse for arbeide utover normal arbeidstid, mener NITO-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

På arbeidslivssiden: Hva er det viktigste din organisasjon har oppnådd i 2018?

Jeg vil trekke frem tre saker: De kommende lovendringene fra nyttår knyttet til bedre regulering av innleie, utleie og fast ansettelse i arbeidslivet. Stadfesting av prinsippet om fordeling av lønnstillegg gjennom lokale forhandlinger i staten. Økt oppmerksomhet på etter- og videreutdanning gjennom endringer innenfor alle NITOs avtaleområder

Hva blir de to viktigste arbeidslivssakene i 2019, sett fra din organisasjons side?

Hvem?

Navn: Trond Markussen

Alder: 55

Tittel/stilling: President i NITO

Antall medlemmer i ryggen: 87 000

Antall år i organisasjonen: Sentralt tillitsvalgt i 20 år, de siste seks årene som president

Det er viktig at medlemmene får betalt for den jobben de gjør. Godtgjøring for reise etter normal arbeidstid i lys av ny høyesterettsdom er en sak vi jobber med. En annen del av denne problemstillingen er arbeidstid og retten til overtidsgodtgjørelser, som er satt i spill gjennom regjeringsplattformen. På den større politiske dagsorden står kompetansereformen, som må raskt på plass.

Hvorfor nettopp disse sakene?

Alt for mange ingeniører er unntatt arbeidstidskapittelet og får ikke overtidsgodtgjørelse for arbeide utover normal arbeidstid. Å utvide muligheten til å unnta medarbeidere fra arbeidstidskapitlet vil undergrave en viktig bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Mange ingeniører får heller ikke godtgjørelse for reiser de foretar i arbeidsgivers tjeneste på egen fritid. Etter- og videreutdanning er helt nødvendig for omstilling og norsk konkurransekraft. Dagens system er ikke godt nok, og må forbedres.

Hvordan vil dere jobbe med disse sakene?

Vi jobber kontinuerlig overfor myndighetene og beslutningstakere, belyser sakene gjennom mediene og gir medlemmene juridisk bistand i disse spørsmålene. Det er også viktig å ta opp de aktuelle temaene på ulike møteplasser for tillitsvalgte, og i tillitsvalgtopplæringen. Vi setter dessuten problemstillingene på dagsorden i møter med arbeidsgiversiden.

Arbeidsliv 2019

Arbeidsnytt har spurt de største arbeidstakerorganisasjonene om de viktigste seire i 2018 og ditto kampsaker i 2019.

Tidligere publisert:

Handel og kontor i Norge

Delta

Fellesforbundet

Hvilke forventninger har dere til utfallet?

Vi forventer at medlemmene skal få godtgjørelse for det gode arbeidet de legger ned for arbeidsgiver, og at NITO vil bli hørt i disse spørsmålene både hos beslutningstakere, myndigheter og arbeidsgivere. Påvirkningsarbeidet kan imidlertid bli utfordrende, blant annet knytta til disse spørsmålene, hvis vi får en flertallsregjering med H, FrP, V og KrF. Men vi skal gjøre alt vi kan for at ingeniørens stemme skal bli hørt før beslutninger fattes.

Hvordan skal ditt forbund/din organisasjon bli mer attraktiv for eksisterende og nye medlemmer?

Fortsette det gode arbeidet i kjernesakene til medlemmene på områder som bedring av lønns- og arbeidsvilkår og trygghet i arbeidslivet

Powered by Labrador CMS