Illustrasjonsfoto: energepic.com
Illustrasjonsfoto: energepic.com

Mye å lære av stress

For å bedre kunne håndtere stress, må vi først endre måten vi forholder oss til det, mener amerikanske forskere.

Publisert

Stress er et økende problem for ansatte i alle deler av arbeidslivet. Som en reaksjon, velger mange å se rundt seg etter ytre løsninger som kan fjerne stresset. For eksempel å gi fra seg ansvaret, eller finne måter å utføre arbeidet mer produktivt. Men selv om slike tiltak kan oppleves befriende, styrker de ikke vår evne til å håndtere fremtidig stress. Om man derimot vender blikket innover, vil man være i stand til å lære av stresset, mener de amerikanske forskerne Ama Marston og Stephanie Marston

I artikkelen "To Handle Increased Stress, Build Your Resilience" forklarer de to forskerne hvordan man kan trene seg opp til å håndtere stress på en bedre måte. De mener stress kan være en kilde til kunnskap og forbedring, dersom man endrer måten man forholder seg til det.

Det første man kan gjøre er å endre oppfatning av hva stress betyr. Det kan være naturlig å oppleve stress som et faresignal, og tolke de kroppslige reaksjonene som et tegn på at man ikke er i stand til å mestre situasjonen. Dette synet på stress blir fort en selvoppfyllende profeti. Heldigvis fungerer det også motsatt vei. Forskning viser at mennesker som tolker stressreaksjonene som et mestringsverktøy, blir mindre urolige og mer selvsikre i stressende situasjoner.

Videre er det viktig å skape et sunt forhold til kontroll. I alle stressende situasjoner finnes det ting man kan kontrollere, og de som er overlatt til andre. Ved å bli bevisst på disse, kan man unngå å henge seg opp i problemer man ikke får gjort noe med. Det er for eksempel lite vits i å stresse over andres inkompetanse, eller utfordringer man ikke har autoritet til å påvirke. I stedet bør man akseptere situasjonen, og heller fokusere på det man kan kontrollere.

For å få en bedre forståelse av stresset, kan det hjelpe å reflektere rundt hvorfor man reagere slik man gjør. Ved å bli bevisst på de bakenforliggende årsakene til stresset, kan man få en bedre forståelse av sine egne reaksjoner og vaner.

Ved å hjelp av disse verktøyene, kan man møte stress på en måte som åpner for både læring og forbedring. Ama og Stephanie Marston understreker imidlertid at analyse i seg selv ikke fører noen vei. Å sette disse tankemåtene ut i livet, og bruke dem aktivt når man arbeider, er derfor helt essensielt dersom man ønsker å oppleve de oppleve konstruktive sidene ved stress.