Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Solstads dagbok: Ta konsekvensen av jobb-stagnasjon!

Har karrieren visnet? Råd til godt voksne ledere som ikke kommer videre

Hva er en typisk kunde i min praksis som mentor? Han (ja, det er ofte en «han») er 45+ i alder, har avlønning fra 750 000 og oppover, solid utdanning og en jobb som ser krevende ut, utenfra. Men karrieren styrer mot en parkeringsplass. Slike folk har ofte gått i ring i årevis og trenger beslutningshjelp til å ta et valg. Skal de slutte eller fortsette?

I dag møtte jeg en slik mann:

  • Samfunnsviter med imponerende praksis, næringsliv og humanitære organisasjoner, altså en god bredde i CV-en
  • I nåværende jobb har han også lederrolle med resultatansvar og personal på mellom fem og ti personer
  • Dokumenterbar verdifull tilleggserfaring som utenlandsopphold og idrettsprestasjoner
  • Bevisst på balanse mellom familie og liv i tillegg til jobb

Situasjonen er typisk. Han får lite tilbakemeldinger på jobben, og synes han blir utsatt for den urgamle hersketeknikken «bløt utfrysning». Den «nye avdelingen» hans har liten innflytelse på kjernevirksomheten. De oppgavene som var sentrale har sjefen hans stykkevis overført til sine personlige favorittmedarbeidere- uten informasjon eller kommunikasjon. Vår mann opplever at situasjonen tangerer trakassering. Kolleger gir litt forståelse og sympati, men har ellers nok med seg selv.

Jobb-opplevelsen kan minne om det andre store området i folks liv, parforholdet. Det kan også være preget av avblomstring og oksygenmangel, samtidig som man passivt blir værende. Men det er en risikofylt strategi.

Han har forsøkt å sende noen søknader, uten positivt utfall, og mistet troen på at det er tilstrekkelig. Han er «all dressed up but has nowhere to go”. Så sitter han her hos meg og ønsker seg råd. Det får han.

Mitt råd er å ta konsekvens. Fall aldri fall til ro med en sjef og en kultur hvor de viktigste pilene peker nedover over tid. Enten må du slutte, eller gjenskape jobben til mening og trivsel.

Når du over tid tror skipet synker- ta grep! Kom deg i mestring-modus. Det mest kostbare du kan gjøre er tilbaketrekning og passivitet. «Shit or get off the pot», sier de i USA. Enten må du bestemme deg for å slutte, helt, eller du må bli i jobben, helhjertet.

Thorleif Solstad jobber i Solstad Gruppen AS.

Powered by Labrador CMS