Nesten seks av ti uføre i Norge er kvinner. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Svak økning i antall uføre

6400 flere mennesker ble uføre i 2017. Uføre utgjør nå 9,8 prosent av alle personer mellom 18 og 67 år i Norge.

Publisert

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 337.555 personer i Norge var uføretrygdet i 2017. Økningen i forhold til 2016 er på 6400 personer, noe som tilsvarer en økning på 0,1 prosentpoeng. Dermed utgjør uføre 9,8 prosent av alle personer mellom 18 og 67 år i Norge.

Innvandrere fra EU/EØS osv. utmerker seg med å være betydelig sjeldnere ufør enn befolkningen ellers.

Jevnt over kan man si at yngre nordmenn oftere er uføretrygdet enn innvandrere i samme aldersgruppe. Et eksempel: innvandrerkvinner mellom 25-34 år fra EU/EØS osv. er andelen på 0,3 prosent, mens 3,5 prosent av kvinnene i befolkningen ellers er uføretrydet - en nesten 12 ganger så stor andel.

Yngre innvandrere fra Asia, Afrika osv. har en lavere grad av uførhet enn befolkningen ellers. Men når nevnte disse innvandrere kommer opp i 40- og 50-årene, øker ufør-andelen markant.

Også innen de ulike innvandrergruppene er det store forskjeller. En av de mest markante ulikhetene finnes i kategorien for menn mellom 45-54 år. Her er 1,5 prosent av innvandrerne fra EU/EØS osv. uføre, mens tilsvarende tall for innvandrere fra Afrika, Afrika osv. er på 11,8 prosent - altså rundt åtte ganger så høyt. En del av forklaringen kan være at innvandrere fra EU/EØS osv. gjerne har kommet til Norge nettopp som arbeidsinnvandrere.

Tallene fra SSB forteller ellers at uføretrygd blant eldre fortsetter å falle. Det er flere kvinner enn menn som er uføre - nesten seks av ti uføre i Norge er kvinner.

Her finner du SSBs egne tall.

Powered by Labrador CMS