Tullejobber: Aktuell debatt nå

Tre bøker om unødvendig arbeid, og hvorfor vi har så mye av det

Publisert

Såkalte tullejobber ("bullshit work") var gjenstand for omtale i både A-magasinet og Morgenbladet i første halvdel av juni. Tullejobber er tiden vi sløser bort på verdiløst arbeid; presentasjonene ingen husker, skjemaene ingen leser, nettsidene som ikke har noe med å jobben å gjøre. Vi gir deg oversikten over tre gode bøker om temaet.

For lite å gjøre

Den svenske sosiologen Roland Paulsen har forsket på det han kaller empty labour, og utgav en bok i 2014 med samme tittel som raskt skapte debatt. Empty labour er tiden vi kaster bort på private aktiviteter i arbeidstiden. Gjennom intervjuer og internasjonale studier har Paulsen kommet frem til at vi bruker i gjennomsnitt to timer av arbeidsdagen på ting som ikke har noe med arbeid å gjøre, skriver Paulsen i artikkelen "The Art of Not Working at Work".

Det Paulsen forsøker å si, er ikke at folk flest er late. Han mener derimot at empty labour skyldes mangel på arbeidsoppgaver. De ansatte har ikke nok ansvar til å fylle åtte timer med meningsfylt arbeid. Allikevel er det få som etterlyser kortere arbeidsdager. Paulsen tror dette skyldes frykten for at mindre arbeid vil resultere i mindre penger, både i form av de ansattes personlige inntekt, og skattepengene disse inntektene generer.

Paulsen mener imidlertid kortere arbeidsdager er nettopp det vi trenger. Han ønsker at vi skal legge mindre vekt på å skape nye jobber, og heller innføre tiltak som reduserer behovet for lønnet arbeid. Han foreslår blant annet å innføre en fast minstelønn (borgerlønn), og flere kollektive goder, som gratis kollektivtransport eller husleie.

15 timers arbeidsuke

Antropolog Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen deler Paulsen ønske om kortere arbeidsdager. I boken deres Pseudoarbejde: Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, skriver danskene at de har ambisjoner om en gjennomsnittlig arbeidsuke på 15 timer innen 2030. Boken var var gjenstand for en stor reportasje i A-magasinet 8. juni 2018.

Nørmark og Jensen har forsket på en form for tullejobber som de kaller pseudo-arbeid. De definerer begrepet på to måter: arbeid man gjør for å skjule at man er ferdig med det sine egentlig arbeidsoppgaver; og tiden man bruker på unødvendige prosesser og rutiner bedriften har innført.

De mener en viktig årsak til at vi kaster bort så mye tid på jobben, er måten vi håndterer den teknologiske utviklingen, ifølge A-magasinet. Så fort vi tar i bruk et verktøy som skal gjøre arbeidet mer produktivt, utvikler vi bruksmåter og prosedyrer som gjør at vi i stedet jobber ineffektivt, og skaper mer pseudoarbeid. Danskene peker blant annet på hvordan mail, som skulle gjøre effektvisere måten vi kommuniserer, har fått til å utveksle stadig med unødvendig informasjon.

Nørmark og Jensen mener problemet grunner i en gammeldags oppfatning om at tid, verdi og produktivitet henger uatskillelig sammen. I stedet for å strebe etter lange arbeidsdager, bør vi avfinne oss med at det ikke vil være nok arbeid til alle i fremtiden, og heller fokusere på utfordringene - og mulighetene - dette fører med seg.

Bryter et tabu

Den amerikanske antropologen, David Graeber, mener arbeidslivet er fylt av tullejobber. I boken Bullshit Jobs: A Theory, intervjuer Graeber en rekke arbeidere som selv innrømmer at jobben deres er meningsløs, skriver Morgenbladets spaltist Bjørn Stærk.

Graeber mener det er en kombinasjon av flere faktorer som holder slike jobber i live. For det første vil ansatte sette sin egen jobb i fare dersom de hevder at den som bortkastet. Det kan også være vanskeligere for de overordnede å forstå hvor lite verdiskapning en stilling faktisk innebærer. I tillegg er samfunnet preget av en holdning som sier at alt arbeid er bra arbeid; det er ikke viktig hva folk gjør, så lenge de gjør noe.

Også Graeber mener kortere arbeidsdager og borgerlønn kan være løsningen på problemet. Tanken på å skulle jobbe mindre, kan være skremmende for mange, men det er tullejobbene som vil forsvinne.

Bjørn Stærk skriver i sin anmeldelse at Graebers bok bryter et tabu, og at den bør spres rundt på norske arbeidsplasser.

Powered by Labrador CMS