Blant de 200 største norske selskapene er kvinneandelen i toppledelsen veldig liten. Nå lanserer regjeringen forslag til en tiltaksliste for næringslivet. Tiltakene ble lagt fram av likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lei av bortforklaringer om mangel på kvinner i toppledelsen

Blant de 200 største norske selskapene er kvinneandelen i toppledelsen veldig liten. Nå lanserer regjeringen forslag til en tiltaksliste for næringslivet.

(NTB) På mandagens rundbordkonferanse med representanter for næringslivet og rekrutteringsbransjen ble en liste med forslag til hvilke tiltak næringslivet kan sette i gang for å øke kvinneandelen på toppen lagt fram.

Det var barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som la fram listen som er utarbeidet basert på innspill fra næringslivet selv om hva slags tiltak de selv mener er viktig og relevant.

Svært få kvinner

For det er dessverre et faktum at kvinnerepresentasjonen er svært dårlig i ledelsen av norske selskaper.

Blant de 200 største norske selskapene er det kun 19 prosent kvinner som er direktører, kun 22 prosent som er toppledere og bare 31 prosent som er styremedlemmer.

I innledningen til tiltakslisten skriver ministrene blant annet at «Vi har sett oss lei på at noen av selskapene unnskylder manglende mangfold i toppen med at det ikke finnes kompetente kvinner til stillingen, eller at disse kvinnene selv ikke ønsker jobben.»

De to statsrådene understreker at de forventer at næringslivet tar ansvar for å oppnå større kjønnsbalanse.

En rekke råd

Blant tiltakene bedriftene bør sette i gang som et ledd i dette, er at selve ledelsen må ta ansvar og sette mål for kjønnsbalanse på alle nivåer. Likestilling må være en del av den helhetlige strategien til selskapet.

Videre må styre og ledelse lage en tydelig strategi og plan for å nå målene som selskapet har satt, utvikle verktøy for å måle utviklingen over tid, og jobbe aktivt for å rekruttere flere kvinnelige ledere.

Næringslivet rådes også til å ha en plan for å jobbe langsiktig med talentutvikling og foreta en evaluering av unge talenter i bedriften. Å legge til rette for å kombinere karriere og familie er også viktig - bare det å vise tydelig i selskapet at man forventer at fedrene tar ut sin del av foreldrepermisjonen er essensielt.

Næringslivet har et samfunnsansvar

Det pekes også på at næringslivet har et samfunnsansvar for å bidra til likestilling i arbeidslivet. Noe som kan gjøres blant annet gjennom å skape interesse for fagfeltet hos den yngre generasjonen.

På denne måten kan næringslivet bidra til at gutter og jenter velger den utdanningen de vil, uavhengig kjønn, mener statsrådene.

Powered by Labrador CMS