Fra OECDs PIAAC-undersøkelse
Fra OECDs PIAAC-undersøkelse

Salomon og Terjesen mangler tallforståelse

Meidell Johannesen: Det de to kaller "stygg bruk av statistikk" er standard i SSB og OECD

Forskerne Robert H. Salomon og Hans C.A. Terjesen går ut mot både Elin Ørjasæters og mitt innlegg om aldersgrenser i arbeidslivet.

De tar særlig for seg min graf om OECDs PIAACundersøkelse, som viser at sentral kompetanse faller med alder (se bildet ovenfor).

De skriver at jeg bedriver «stygg bruk av statistikk», fordi jeg lar y-aksen starte på 250 i stedet for null og dermed «gir en dramatisk og tendensiøs fremstilling»

Dette er en svært grov påstand, som trekker min integritet i tvil.

Men det et også en helt tøvete påstand. Jeg bruker en metode som er helt standard. De to forskerne kan feks. ta for seg Nasjonalbudsjettet, eller noen av SSBs mange rapporter. Man skal ikke lete lenge før man finner y-akser som ikke starter på null. Eller de kan se på OECDs egne rapporter om PIAAC (der starter y-aksen på 220, men det er fordi det skal med land som gjør det dårligere enn Norge).

Så kan de jo skrive til Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og OECD og forklare dem at de driver med «stygg bruk av statistikk». Bruk brevpapiret til OsloMet - det styrker kredibiliteten.

Grafen min viser blant annet at de eldste (60-64) skårer lavere enn de yngste (16-19) i lesing, tallforståelse og problemløsing. Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende. Videre ser vi at fallet i skår mellom de eldste og de beste (30-34) er på ca. 45 poeng. Om det er mye eller lite fremgår ikke direkte av grafen, men i SSBs hovedrapport om PIAAC står det feks at det er «store forskjeller» mellom menns og kvinners tallforståelse. Og den forskjellen er 15 poeng. Hvorvidt det tredobbelte av «store» er «dramatiske» har sikkert de to forskerne en grunngitt oppfatning av.

Siden de så grundig har avslørt sin manglende tallforståelse, ser jeg ingen grunn til å gå inn på andre av deres ellers ganske luftige kommentarer.

Les Salomon og Terjesen: Ensidig om eldre arbeidstakere