Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Høyre med idiotisk forslag om aldersgrenser

Ørjasæter: Taperne er de eldre arbeidsledige som blir enda mindre attraktive

Publisert Sist oppdatert

Høyre har vedtatt at partiet vil fjerne aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Det er et idiotisk forslag av minst fire grunner.

Grunn nummer 1: Hensynet til samfunnsøkonomien

Høyre hevder de gjør dette fordi vi ikke har «råd til» å la de gamle gå og drive dank. Men forslaget deres til hevet aldergrense har liten virkning for de samlede arbeidstilbudet i Norge. Vi snakker her om aldersgrense for oppsigelsesvern. Det treffer altså bare de som fortsatt er i jobb over 72 år (nåværende grense).

Igjen og igjen har samfunnsøkonomene banket det fast: Det er 60-åringene og 50-åringene som må jobbe mer, ikke 70-åringene.

Det er svært få sysselsatte som er 70 år, og det monner lite å få økt andelen som fortsetter til 71, sa for eksempel SSB-forsker Nils Martin Stølen til Dagens Næringsliv. Det monner langt mer å få økt andelen sysselsatte 61-åringer til å fortsette, fortsatte han. NHO og Virke går enda lenger, de mener Høyres forslag vil virke direkte mot sin hensikt.

Syke- og hjelpepleiere, førskolelærere, kontoransatte og renholdere har lav reell pensjonsalder. For førskolelærere er den helt nede i 58 år. I norske kommuner er gjennomsnittlig pensjonsalder 60 år og fem måneder. Det er i de store kvinneyrkene der vi vil trenge arbeidskraft at Høyres forslag vil få aller minst betydning, rett og slett fordi disse damene går av med pensjon lenge før aldersgrensen uansett.

Grunn nummer 2: Hensynet til de unge i andre deler av arbeidsmarkedet

Mens det er i de store kvinneyrkene vi vil trenge mannskap framover, er det blant generasjonen akademiske menn vi finner de som faktisk vil jobbe etter 70. Det er leger, ingeniører, filologer og samfunnsvitere. Dersom disse sitter i faste stillinger, oftest i offentlig sektor, blokkerer de stillinger for de unge. Nettopp i disse bransjene, sykehus, universiteter og høyskoler, er det vanskelig for unge å få fast jobb. De går fra engasjement til engasjement.

Når fast jobb er mangelvare for unge akademikere er det da rimelig at de gamle skal holde på de få faste jobbene lenger?

Grunn nummer 3: Hensynet til de arbeidsledige over femti år

Ja, for samfunnsøkonomien spiller aldersgrensen fint liten rolle. Men for en liten gruppe eldre blir likevel denne Høyre-endringen, hvis den noengang går gjennom, katastrofal. Og det er for de få eldre som blir arbeidsledige og som trenger ny jobb.

Å miste jobben som 50-åring er ingen spøk. Gang på gang blir de eldre tatt ut av bunken, fordi de er uønsket. Disse eldre blir faktisk kraftig diskriminert på jobbmarkedet. Dersom aldersgrensene faller blir de enda mindre attraktive.

Jo flere rettigheter de eldre får, jo mindre ønsket blir de som arbeidskraft. Ekstra ferie koster dyrt i form av en høyere feriepengeprosent. Høyere aldersgrense vil øke risikoen for de arbeidsgiverne som kan tenke seg å ansette en 55-åring.

Dette er vårens store bjørnetjeneste til arbeidsledige over 50.

Så for å oppsummere: Høyres forslag virker ikke på det samfunnsøkonomiske problemet det er ment å avhjelpe. Det vil gjøre det vanskelig for unge å få fast jobb i de lommene av arbeidsmarkedet der de over 70 faktisk befinner seg. Og situasjonen vil gå fra vondt til verre for de eldre som står utenfor arbeidsmarkedet og ønsker å jobbe.

Gratulerer Høyre, dette er kinderegget fra helvete.

Uenig med Elin? Debattinnlegg sendes til [email protected]

Powered by Labrador CMS