Illustrasjonsfoto: rawpixel.com
Illustrasjonsfoto: rawpixel.com

Produktivitet er en vanesak

Amerikanske forskere har kommet frem til syv trekk som kjennetegner de mest produktive menneskene i arbeidslivet.

Publisert

I alle bransjer og yrker finnes det mennesker med et tilsynelatende medfødt talent for å få ting gjort. Mennesker som leverer de beste resultatene uten å jobbe en eneste time overtid. For kolleger og andre rundt kan denne evnen fremstå som både ubegripelig og uoppnåelig. Men produktivitet er ingen gudgitt gave. Det er snarere et resultat av gode vaner og ferdigheter, skriver Jack Zenger og Joseph Folkman, grunnleggerne av det amerikanske konsulentbyrået Zenger/Folkman.

For å kartlegge disse vanene, har Zenger og Folkman samlet inn informasjon om over 7000 ansattes prestasjoner og adferd. Basert på svarene til de mest produktive blant undersøkelsens deltakere, har de kommet frem til syv fellestrekk som karakteriserer såkalte super-produktive mennesker.

1. Krevende mål: Selv om det ofte kan være mer fristende å prioritere å jobbe med flere små oppgaver, viser undersøkelsen at å sette seg langvarige, krevende mål bidrar til å skape mer produktivt arbeid. Slike mål gjør det enklere å kvitte seg med distraksjoner, og tanken på å fullføre disse vil ofte oppleves som mer motiverende.

2. Kontinuitet: Super-produktive mennesker baserer seg ikke på skippertak. De sprer i stedet arbeidet utover, og arbeider jevnt over lengre perioder. På denne måten kommer de inn i en rytme og flyt som lar dem levere gode og stabile resultater.

3. Kunnskap og ferdigheter: Produktivitet forutsetter ikke bare flittighet og langsiktige mål. Det krever også kompetanse. Super-produktive mennesker er derfor kunnskapsrike og teknisk dyktige. På denne måten kan de utføre arbeidet fort uten at det går på bekostning av resultatet. De er ikke fremmed for å be om hjelp, men er som oftest så kompetente at de slipper å gjøre det.

4. Strebe gode resultater: For de ekstra produktive er det ikke nok å levere innen en gitt tidsfrist. De er drevet av et genuint ønske om å prestere, og konkurrerer derfor både med seg selv og de rundt om å levere gode resultater raskest mulig.

5. Problemløsing: De mest produktive menneskene har et klart bilde av hva de vil oppnå når de arbeider. På denne måten kan de forutse hvilke hindringer de vil møte på, og forberede effektive, ofte innovative, løsninger.

6. Initiativ: Det første steget i et produktivt arbeid er å komme i gang. Produktive mennesker utsetter ikke arbeidet, men begynner med det samme de får tildelt oppgaven (om ikke før).

7. Samarbeid: Man behøver ikke klare alt selv for å være produktiv. Tvert imot, viser undersøkelsen at produktive mennesker er dyktige på samarbeid. De arbeider effektivt sammen med andre, og forholder seg til kollegene på en måte som skaper minimalt med konflikt.

Ved hjelp av disse vanene og ferdighetene presterer super-produktive mennesker å levere raske og gode resultater gang på gang. Zenger og Folkman understreker imidlertid at dette er evner alle kan trene opp for å skape en mer produktiv arbeidsdag.