Forfatterne av boka "Løsarbeidersamfunnet" Line Eldring (t.h.) og Elin Ørjasæter. Foto: Erlend Angelo

Ny bok: "Løsarbeidersamfunnet"

Forfatterne Ørjasæter og Eldring foreslår nye tiltak i arbeidslivet, men ikke alle støtter dem

Publisert Sist oppdatert

Denne saken ble først publisert i FriFagbevegelse

I boka til Elin Ørjasæter og Line Eldring, «Løsarbeidersamfunnet», konkluderer de med fire konkrete tiltak:

• et slags «Teknisk beregningsutvalg» for tilknytningsformer til arbeidslivet

• et eget ombud som kan føre tilsyn med tilknytningsformer og gi veiledning i enkeltsaker

• økte insentiver for organisering

• å forlenge prøvetiden ved ansettelser til ett år, som et alternativ til den økte adgangen til midlertidige ansettelser

Men politikerne er bare delvis enig i forslagene. Under boklanseringa på Arendalsuka var det Trond Giske fra Arbeiderpartiet, Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Senterpartiets Per Olaf Lundteigen som diskuterte.

«TBU for arbeidslivet»

Det første forslaget er å opprette et teknisk beregningsutvalg for tilknytningsformer. Forfatterne opplever at dagens debatt er preget av usikkerhet rundt hva de ulike tilknytningsformer til arbeidslivet innebærer.

Ved å opprette et utvalg sammensatt av partene i arbeidslivet og Staten – som kan klargjøre forskjellen på selvstendig næringsdrivende, innleide arbeidstakere, frilansere og så videre – mener forfatterne at det er mulig å rydde opp i debatten og skape et felles faktagrunnlag.

Per Olaf Lundteigen er veldig for et slik forslag, men han mener at det bør være lagt inn under dagens Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.

Høyres Heidi Lunde Nordby er ikke så positiv til dette forslaget.

– Regjeringa har bedt om et forskningsarbeid som skal se nærmere på ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, og jeg mener det vil være riktig å vente på det resultatet de kommer med, sa Lunde.

Trond Giske fra Arbeiderpartiet mener at dette er et svært interessant forslag som en bør se nærmere på.

Ombud for arbeidslivet

Forfatterne foreslår også et ombud for tilknytningsformer, etter mønster fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dette skal være et lavterskeltilbud for de som ikke har råd til advokat.

Nordby Lunde vil ikke opprette et eget nytt ombud slik forfatterne foreslår, men er åpen for at nye oppgaver kan tilføres allerede eksisterende organer.

– Men de reiser veldig mange interessante problemstillinger, sa Lunde.

Giske er heller ikke for at det opprettes et nytt organ. Han mener at et bedre organisert arbeidsliv vil være det beste verktøyet for å løse dette problemet. Men selv om han er uenig i dette forslaget gir han en varm anbefaling av boka.

– Hvis du skal skaffe deg oversikt over utviklingen når det gjelder ansettelsesformer i arbeidslivet, så er dette boka, sa Giske.

Senterpartiets mann mener at det er et fornuftig forslag, men at en slik oppgave bør plasseres hos Arbeidstilsynet.

Prøvetid i stedet for midlertidighet

Da Robert Eriksson var arbeidsminister foreslo han å åpne for et års midlertidige ansettelser. Da dette ble vedtatt havnet det som paragraf 14-9 (1) f i arbeidsmiljøloven.

Forfatterne foreslår å fjerne denne paragrafen og erstatte den med å utvide prøvetida fra et halvt til ett år.

– Dette synes jeg er et godt forslag, det svarte jeg ja på, sier Lundteigen til FriFagbevegelse.no etter boklanseringen.

– Vi er ikke for å utvide prøvetida, sa Trond Giske. Han mener at dette ikke er metoden for å bli kvitt den forhatte paragrafen.

Heidi Nordby Lunde mener at dette forslaget bommer.

– Prøvetid dekker et behov for å teste ut en person i en stilling som det er bestemt skal besettes. Midlertidig ansettelser dekker et helt annet behov. Det skal dekke midlertidige behov, det er for nye bedrifter for å teste ut om de har nok oppdrag til å ansette en person og så er det å gi folk en sjanse.

Styrke organisering

Forfatternes siste forslag er å fremme det organiserte arbeidslivet.

– Dette er jeg for, også å styrke organiseringa på arbeidsgiversida, svarte Lundteigen og viser til den rollen som arbeidsgiverorganisasjonen Byggenæringens landsforbund har spilt i kampen mot sosialdumping.

– Ja, dette er vi for, svarte Trond Giske og viser til forslaget som Arbeiderpartiet har fremmet i Stortinget om å heve skattefradraget for fagforeningskontingenten.

Heidi Nordby Lunde viste i debatten til at kostnadsnivået i fagbevegelsen hadde økt kraftig og etterlyste at det ble satt krav til effektivisering i fagbevegelsen som i resten av samfunnet. Hun var ikke for å heve fagforeningsfradraget.

Powered by Labrador CMS