Screenshot fra Rune Bjerkes instagramkonto, her utenfor det hvite hus i Washington.
Screenshot fra Rune Bjerkes instagramkonto, her utenfor det hvite hus i Washington.

Leif Knutsen: Rune Bjerke 3.0. FTW

Han forstår at endringsledelse innebærer prøving og feiling

Dette dreier seg ikke om verdighet; det dreier seg om endringsledelse.

Arbeidsnytt lanserte ikke spesielt mykt da de stilte kritiske spørsmål til Rune Bjerkes instagrampersonlighet: går dette med å være kul utover toppsjefens verdighet? Gir alle disse selfiene et for selvopptatt inntrykk? Hva skjedde med “vi” i alt dette som DNB holder på med?

Akkurat dette med verdighet: etter å ha sett et visst antall tungt skriptede Nytt på Nytt-episoder er det uklart for meg hva “verdighet” i det offentlige rom betyr lenger. Vi forventer at mediapersonligheter skal være “folkelige” og “sporty”. Vi har en kronprins som stiller sammen med slalåmguttas seiersbrøl, og vi synes det er rått og sykt og alt det der.

Det er ingen tvil om at en toppleders offentlige profil må reflektere det inntrykket hans/hennes virksomhet ønsker å skape i det offentlige: overfor kunder, konkurrenter, leverandører, partnere, pressen, myndigheter, og ikke minst innenfor de digitale memene.

En aktuell strategi mot “fake news” er tross alt å ta mest mulig plass. DNB har såvisst ikke tenkt å la andre legge premissene for hva de er.

Vi må se instagramprofilen i denne sammenhengen: Rune Bjerke gir inntrykk de siste årene av å ha gått gjennom en transformasjon som leder.

Rune 1.0 var politiker fra 1986 til 1995: Rune 2.0 var fra 1995 til ca 2015 næringslivsleder av den tradisjonelle typen, der han forvaltet en diger og særnorsk institusjon som først og fremst gikk inn for å unngå feil.

Rune 3.0 lanserte noe etter VIPPS for å vise at innovasjon i finansbransjen går ut på prøving og feiling, kannibalisering av etablerte forretningsmodeller, og hele tiden et globalt perspektiv.

DNB under Rune 3.0 vil sette opp farten, påta seg en friskere risikoprofil, og er ikke redd for å rive ned for å få plass til å bygge opp.

Her er den lille hemmeligheten: den beste måten å få folk innenfor organisasjonen å flytte seg på, er å skape oppmerksomhet utenfra. (Det er derfor folk i store konsulentfirmaer stadig skriver bøker.)

Det inntrykket Rune 3.0 skaper eksternt kan være mindre viktig enn det han motiverer internt, for han skal ved eksempel vise over 10 000 medarbeidere at ting er annerledes enn de har vært. Det er mulig at de himler med øynene over noen av selfiene, men de får med seg at han ikke bare sitter i interne møter og funderer over driftsrapporter.

Det kan være at Rune 3.0s instagramprofil viser seg å være en fiasko, men uansett vil han ha lykkes med å vise at han mener dette med å prøve og feile. Det gir ingen mening å ønske seg mer risiko hvis man ikke tåler feil.

I så fall burde DNBs kommunikasjonsavdeling heller svart noe slikt som “kanskje det virker i overkant kult eller selvopptatt, men vi prøver oss frem her”

Om debattanten: Leif Knutsen er sjefspartner i Primesource og har hatt DNB som en av sine kunder.