Per Olaf Lundteigen. Foto: Ole Martin Wold. NTB Scanpix
Per Olaf Lundteigen. Foto: Ole Martin Wold. NTB Scanpix

Lundteigen til krig mot løsarbeid

Bemanningsbransjen: Per Olaf Lundteigen samler troppene mot regjeringen

Publisert Sist oppdatert

Det er duket for hektisk virksomhet på Stortinget og internt i NHO og i regjeringskontorene framover. Senterpartiet har nemlig kastet seg med kraft inn i diskusjonen om bemanningsbransen, også kalt vikarbyråene. Det handler i stor grad om østeuropeiske innleide som jobber som løsarbeidere i bygg og industri gjennom bemanningsforetak. Dersom opposisjonen får med seg Kristelig Folkeparti vil regjeringen gå på sitt hittil største nederlag og det blir bråstopp og revers i liberaliseringen på arbeidslivsområdet.

Det var på årsmøte hos Buskerud Senterparti at Per Olaf Lundteigen presenterte en serie punkter for å bekjempe den massive bruken av innleide i norsk arbeidsliv. Lundteigen er saksordfører for saksfremstillingen i Arbeids- og sosialkomiteen som leverer sin innstilling i Stortinget 1. mars i år, med påfølgende debatt 15. mars. Både Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og SV har levert sine forslag tidligere. Lundteigens helhetsforslag som saksordordfører går lenger.

Lundteigen har utarbeidet dette forslaget i tett dialog med Fellesforbundet (i LO) og Byggenæringens Landsforening (i NHO) skriver bygg.no, som også hevder at begge disse organisasjonene støtter det nye lovforslaget.

På det samme årsmøte holdt Jon Sandnes et engasjert innlegg der han ba politkerne om større regulering av innleie. Sandnes er leder for Byggenæringens landsforening, som i årevis har vært uenig med både NHO Service og handel (som organiserer bemanningsforetakene) og Norsk Industri. Byggenæringen ønsker hardere regulering og en slutt på den omstridte ordningen "fast ansatt uten garantilønn" mens NHO service ønsker å slippe mer opp. Når byggenæringen nå går ut og støtter Lundteigens vidtrekkende forslag vekker det trolig sterk irritasjon både i NHO Service og handel og i Norsk industri.

Her er en kortform av saksordfører merknaden Lundteigen vil legge fram:

Arbeidsmiljøloven må derfor endres slik at:

- faste ansettelser defineres i loven som løpende og tidsubegrenset, med lovens regler for oppsigelsesvern, samt forutsigbarhet for et reelt stillingsomfang. Her er Lundteigens forslag identisk med statsråd Anniken Hauglies forslag, som kom sommeren 2017.

- bruk av midlertidige ansettelser reduseres og arbeidsmiljøloven §14 - 9 (1) f strykes. Dette er det motsatte av Anniken Hauglies forslag, det var nemlig Høyre/Frp-regjeringen som fikk inn dette punktet i Erna Solbergs første regjering.

- bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til §14-12 innsnevres. I dette ligger flere forslag, et av dem er at det kun er fagforeninger med innstillingsrett som har lov til å godta bruk av bemanningsforetak. Her har Senterpartiet snudd og gått mer i retning av AP, SV og Rødt.

- det skal bli umulig å bruke ansettelsesformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag for bemanningsforetakene. Her foreslår Lundteigen et oppsiktsvekkende tydelig forslag som har til formål å knuse muligheten for "fast ansatt uten garantilønn".

- kollektiv søksmålsrett gjeninnføres for fagforening som har medlem i en virksomhet som har leid inn arbeidsfolk fra bemanningsforetak. Dette betyr at en fagforening kan saksøke bedriften i saker som gjelder innleide, selv om disse selv ikke går til søksmål. Dette er et gammelt krav fra LO som altså nå også Senterpartiet stiller seg bak.

Videre foreslås det at Arbeidstilsynet får større adgang til å bøtelegge bemanningsforetak som bryter loven, blant annet vedrørende likelønnsbestemmelsene.

Det er Arild Grande som leder arbeidet med denne saken fra Arbeiderpartiet. Han sier til Arbeidsnytt i en kommentar til Lundteigens utspill følgende (på mail): "Vi er glad Senterpartiet nå signaliserer at de vil støtte våre forslag om å stramme kraftig inn på innleie, fjerne generell adgang til midlertidig ansettelse og å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. Vi har vært opptatt av å jobbe sammen med de andre partiene for å komme frem til felles forslag som faktisk kan bli vedtatt. Da er det viktig at alle partier ser på hva det kan være mulig å få flertall for. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet helt frem til Stortingets behandling av saken".

Innleie oppfattes som et stadig økende problem, særlig i byggebransjen. En rapport fra Fellesforbundet i mai 2017 viste at fire av ti arbeidere på byggeplassene i Oslo er innleide og det meste av denne innleien er ulovlig. Kun 11 prosent av de som jobber er organisert.

Arbeiderpartiet, Rødt og SV har alle kommet med forslag om å forby bemanningsbransjen, AP og Rødt for bygg i Oslo-området, mens SV går lengst og vil forby virksomheten i hele landet. Arbeidsnytt vil følge den videre stortingsbehandlingen av saken.

Enig i at Norge trenger en egen nettavis om arbeidsliv og HR? Hjelp oss ved å dele sakene våre, se delingsknapper under!

Powered by Labrador CMS