Illustrasjonsfoto: Lubomir Panak, Flickr/Creative Commons.
Illustrasjonsfoto: Lubomir Panak, Flickr/Creative Commons.

En verden dominert av store selskaper

Spådom fra professorer: Ansatte vil presse seg hardere - innovasjon kan skape masseledighet.

Publisert

Fremtidsscenariene kan symboliseres i farger, ifølge Jeff Hesse and Scott Olsen. Får vi en blå verden, dominert av store selskaper? Eller en rød, der innovasjon trumfer størrelse? Vil vi se en gul verden, der arbeidernes lojalitet ligger hos fagforeninger? Eller en grønn, der selskapenes beslutninger baserer seg på etikk og naturvern?

– Jeg er rimelig sikker på at vi vil se mye av The Blue World, sier Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. – Noe annet vil overraske meg.

I artikkelen «Møt forberedt i 2030» kunne du lese om fire ulike fremtidsscenarier. Scenariene – som alle har fått tildelt hver sin farge – illustrerer hvordan forholdet mellom arbeidsgiver, ansatt og samfunn vil kunne se ut i 2030. Antakelsene er basert på ulike måter mennesker og organisasjoner vil kunne forholde seg til fellesskap og individualisme, og hvorvidt arbeidskraft vil være integrert eller ikke.

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Tom Karp, spår at det er de internasjonale organisasjonene som vil komme til å dominere næringslivet 2030.

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania Tom Karp. Foto: Høyskolen Kristiania.
Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania Tom Karp. Foto: Høyskolen Kristiania.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske vi kunne se mer til scenariene der etikk og samfunnsansvar står i sentrum. Men det finnes dessverre mange motkrefter som vil gjøre det vanskelig å realisere disse i stor grad, sier Karp.

Karp peker imidlertid på at dagens samfunn blir stadig mer transparent, noe som innebærer at selskapene hele tiden må være bevisst på hvordan de fremstår utad. Denne vaktsomheten vil ifølge Karp føre til at flere selskaper tar beslutninger med hensyn til blant annet miljøvern og menneskerettigheter.

Samtidig mener Karp at innovasjon vil spille en stadig større rolle. I tråd med Hesse og Olsens Red World, tror Karp at digitaliseringen vil gjøre det mulig for små bedrifter å konkurrere om å nå ut med de mest innovative idéene.

At innovasjon blir en av de sentrale kreftene i næringslivet, vil ifølge Karp føre til enda tøffere kamp om de største talentene. Dette vil blant annet gjenspeile seg i økt bruk av talent management, der bedriftene benytter ulike metoder og systemer for å skape mer «verdifulle» arbeidere. Fokuset på talent vil også gjøre det nødvendig for selskapene å tilby tjenester som tidligere har kommet fra staten, mener Karp.

– Ansatte vil presse seg selv enda hardere, noe som gjør det nødvendig for selskapene å tilby ordninger som opprettholder arbeidernes helse, sier Karp.

Les om de fire scenariene: "Møt forberedt i 2030".

Forfatter og professor Jon-Arild Johannessen har et langt mer pessimistisk syn på 2030. Han mener robotisering og kunstig intelligens vil være de sentrale driverne i fremtidens næringsliv, og spår dystre konsekvenser.

– Rundt 2030 er roboter like intelligente som menneskene. Disse robotene vil bli innebygd i alle kjente og ukjente produkt; klærne du går med, maskinene i hjemmet ditt, digitale apparater du bærer enten på eller med deg.

Professor og forfatter Jon-Arild Johannessen. Foto: Høyskolen Kristiania.
Professor og forfatter Jon-Arild Johannessen. Foto: Høyskolen Kristiania.

Johannesen mener det ikke er snakk om mer enn ti til 15 år før halvparten av dagens jobber er borte. Han tror roboter og innovasjon vil kunne føre til økonomiske og sosiale kriser, og sier det er uvisst om utviklingen vil skape nok nye jobber for å hindre massearbeidsløshet.

I likhet med Tom Karp, mener Johannesen at elementer fra The Blue World vil preget fremtidens næringsliv. Han tror prosjektarbeid og korttidskontrakter vil være de rådende ansettelsesformene. Også de med høyere utdanning må belage seg på midlertidig ansettelser. I likhet med Hesse og Olsen, mener Johannesen dette vil skape ytterligere arbeidsledighet, og bidra til øke de økonomiske ulikhetene i samfunnet.

– For de som rammes verst, vil det være en som tornado som tar alt fra dem. For at land, virksomheter og individer skal komme best mulig ut av dette, er de nødt til å utvikle strategier som gjør at de er forberedt på utviklingen.

Les om de fire scenariene: "Møt forberedt i 2030".