Illustrasjonsfoto: Greentech Media, Flickr/Creative Commons.
Illustrasjonsfoto: Greentech Media, Flickr/Creative Commons.

Bygge nettverk? Snakk om noe annet enn jobben.

Jobben kan fremstå som det åpenbare samtaleemne i møte med personer i arbeidslivet, men egner seg dårlig når det kommer til nettverksbygging.

Published

Spørsmål om jobb og arbeidsliv kan være enkelt å falle tilbake på i samtaler der man merker at den pinlige stillheten ikke er langt unna. I likhet med været fungerer slike spørsmål som et slags sosialt sikkerhetsnett. Men for de som ønsker å skape et nettverk bestående av lojale og langvarige relasjoner, finnes det langt mer effektive temaer å velge blant, ifølge Harvard Business Reviews artikkel “8 Questions to Ask Someone Other Than “What Do You Do?”. (30. januar 2018).

Forskning innenfor psykologi viser nemlig at mennesker foretrekker relasjoner som baserer seg på flere sosiale kontekster. Dette betyr at kolleger som i tillegg møter hverandre på andre sosiale arenaer eller deler felles interesser, vil knytte sterkere bånd enn de som har et utelukkende profesjonelt forhold. Innen sosiologien kaller man slike bånd multiple ties. Relasjoner preget av multiplex ties har ifølge forskning vist seg å være rikere, tillitsfulle og langvarige, skriver Harvard Buisness Review.

I møte med personer i arbeidslivet, vil det derfor kunne være hensiktsmessig å velge bort samtaler om jobben, og heller fokusere på temaer knyttet til privatliv og personlige interesser. På denne måten øker sjansen for å skape et langvarig og verdifull bekjentskap, fremfor et overfladisk møte som blir glemt neste dag.

Under følger forslag til spørsmål du kan bruke for skape multiplex ties til de du prater med, og på den måten bygge nettverk mer effektivt. Spørsmålene er hentet fra Harvard Business Reviews artikkel “8 Questions to Ask Someone Other Than “What Do You Do?”.

«Hva engasjerer deg for tiden?» Slike spørsmål åpner opp samtalen og driver den fremover ved å la den du prater med velge fritt blant temaer den er genuint interessert i.

«Hva ser du frem til?» Spørsmålet er fremtidsrettet og åpner på den måten opp for mange ulike svar, samtidig som det engasjerer på samme måte som det første.

«Hva er det beste som har skjedd deg dette året?» Fungerer av samme grunn som de to over, men retter i stedet fokus bakover.

«Hvor vokste du opp?» På denne måten kan du få en oppsummering personens bakgrunn fra barndom og frem til i dag. Spørsmålet er også mindre belastet enn alternativet «Hvor kommer du fra?».

«Hva gjør du når du skal kose deg?» Spørsmålet styrer (ganske sikkert) samtalen vekk fra jobbrelaterte temaer, og over på mer personlige interesser.

«Hvem er din favoritt-superhelt?» Gir dere muligheten til å dyrke kjærligheten for deres felles favoritt, eller diskutere hvorfor den andre tar feil.

«Støtter du noen veldedige saker?» Lar personen prate om en sak den er opptatt av. Pass på å presisere at «støtte» ikke behøver å bety finansielle bidrag, men alle former for engasjement. Akkurat dette spørsmålet er kanskje mer naturlig i USA enn i Norge, fordi veldedighet arbeid har en større plass i samfunnslivet der enn her.

«Hva er det viktigste jeg bør vite om deg?» Mange kan oppleve dette spørsmålet som inntrengende, vær derfor oppmerksom på når og hvor du stiller det.

Så neste gang du møter på noen i arbeidslivet, prøv å bryte isen med en av disse spørsmålene i stedet. Ikke bare holder du samtalen i gang; du øker også sjansen for å skape en langt mer interessant samtale – en dere kan fortsette på når dere møter hverandre igjen.