Per Olaf Lundteigen. Foto: Scanpix NTB
Per Olaf Lundteigen. Foto: Scanpix NTB

Dragkamp om nye regler for bemanningsbransjen

Regjeringen vil fortsatt gjøre det lettere for bemanningsselskapene - opposisjonen raser

NTB-Birgitte Iversen Stortingsflertallet ba regjeringen stramme kraftig inn på innleie-reglene. Oppfølgingen fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) provoserer Senterpartiet.

Hauglie la tirsdag fram flere lovforslag for å begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen og få slutt på såkalte nulltimerskontrakter, som har vært mye brukt i bemanningsbransjen.

Regjeringens opprinnelige forslag fra i fjor sommer møtte omfattende kritikk fra fagbevegelsen og opposisjonen fra Stortinget for ikke å være tilstrekkelige, og tidligere i vinter samlet stortingsflertallet seg og ba regjeringen innføre ytterligere innstrammingstiltak.

Oppfølgingsforslagene fra Hauglie får imidlertid Sps representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Per Olaf Lundteigen, til å se rødt. Lundteigen, som var saksordfører for innstillingen, mener Hauglie både ignorerer klare forutsetninger fra stortingsflertallet, samt forsøker å gjeninnføre egne forslag som flertallet har avvist.

– Det er lite respektfullt av Hauglie overfor Stortinget, for hun er veldig godt kjent med debatten i komiteen, innstillingen og holdningene som lå til grunn om at det nå skulle strammes til ordentlig, og det har ikke skjedd, sier Lundteigen til NTB.

– Innfører løsarbeidersamfunn

Lundteigen reagerer særlig på at regjeringen foreslår å gi bemanningsbyråer rett til å kunne ha midlertidige ansatte.

– Det betyr at regjeringen for første gang i Norges historie lovfester at bedrifter bare kan ha midlertidig ansatte og ingen fast ansatte. Et slikt løsarbeidersamfunn kan vi ikke ha. Dette er helt uakseptabelt, sier Lundteigen.

Bemanningsbyråene har i dag bare lov til å ha faste ansatte, men har i mange tilfeller operert med såkalte nulltimerskontrakter, der ansatte er fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag. Forslaget fra regjeringen vil gjøre slike nulltimerskontrakter forbudt, slik også stortingsflertallet ønsket.

– Men så svarer regjeringen med å kutte hele kravet til bemanningsbyråene om at de må ha faste ansatte, og det reagerer jeg sterkt på, sier Lundteigen.

– Stortingsflertallet er helt tydelig på at arbeidsmiljøloven skal fremme et velorganisert arbeidsliv som en forutsetning for et trygt familieliv, sier han.

For vag bestilling

Lundteigen reagerer også på at Hauglie ikke har fulgt opp ønsket fra stortingsflertallet om at Arbeidstilsynet skal gis hjemmel til å føre tilsyn med innleiebedriften og bemanningsbyrået, samt at punktet om at fagforeninger skal ha innstillingsrett ved bruk av innleie, er begrenset til bygg- og anleggsbransjen.

– Dette skulle gjelde alle bransjer, sier en provosert Lundteigen.

Hauglie møter under spørretimen i Stortinget onsdag, og Lundteigen sier han vil konfrontere statsråden med saken der.

Lundteigen mener samtidig at stortingsflertallet må ta innover seg at bestillingen til regjeringen ble for vag.

– I innstilling står det at «regjeringen bes om å vurdere», det var ikke et pålegg, noe jeg allerede har kommentert var en altfor forsiktig formulering, men det var bare det KrF ville være med på. Vi må lære av dette. En høyreregjering må få klare meldinger om hvor lovparagrafen skal stå i arbeidslivspolitikken, sier Lundteigen.

– Vi er uenige

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun mener forslagene balanserer godt arbeidstakernes behov for mer forutsigbarhet og ryddige forhold og bedriftenes behov for fleksibilitet.

– Vi har naturligvis også vurdert og tatt hensyn til vedtakene Stortinget fattet i mars. Samtidig er det ingen tvil om at det også er stor uenighet mellom regjeringen og opposisjonen på en rekke punkter. Forbud og sterke begrensninger for næringslivet generelt, er forslag vi er uenige i, og følgelig heller ikke har foreslått. Vi har lagt de største begrensningene på bygg- og anlegg, hvor det synes å være enighet om at problemene er størst, skriver Hauglie i en epost til NTB.

Hun sier forslaget om å gi Arbeidstilsynet rett til å føre tilsyn må utredes nærmere før det eventuelt kan fremmes.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS