Fra TBUs presentasjon mandag 26. februar: Lønnsandelen av total verdiskaping i industrien. Skjermpdump

TBUs rapport: Lønnsandelen synker

Meidell Johannesen om tariffoppgjøret: De store stridsspørsmålene ligger neppe i lønnsveksten

Teknisk beregningsutvalg er juvelen i kronen i den norske modellen.

Hvert år samles fagfolk fra Finansdepartementet, SSB og organisasjonene (LO, NHO og de andre) og blir enige om hvilke tall man skal legge til grunn for lønnsoppgjøret. Det betyr at forhandlingene stort sett unngår krangling om hvordan saker og ting er, og heller kan krangle om hvordan de bør bli.

Da utvalget fylte 50 i fjor, ble de hyldet av et samlet kor av korporativister, med arbeidsminister Anniken Haugli i spissen. Hadde St. Olav kunnet gis til ikke-fysiske personer, ville TBU fått den der og da.

I dag ble utvalgets (foreløpige) rapport før våren lønnsoppgjør lagt frem av lederen,. Ådne Cappelen fra SSB. Han har fulgt TBU omtrent fra fødselen - TBUs fødsel. Og presentasjonen var slik den bør være; fredelig, redelig og kledelig kjedelig:

Norge går, om ikke akkurat så det suser, så bedre nå. Vi hadde et moderat konjunkturomslag i fjor, ifølge Cappelen. Det åpner jo for litt høyere lønnsøkning i år enn i fjor. Det sa riktignok ikke Cappelen, men den jobben tok Kristin Skogen Lund for en uke siden ved å si at det er rom for lønnsvekst.

Den kanskje mest interessante tabellen fra TBU er utviklingen i lønnsandelen. Lønnsandelen sier noe om hvor stor andel av kaka de ansatte får. Den er synkende i mange land. Norge skille seg ut ved å ha en ganske konstant lønnsandel, men de siste årene har den falt en del også hos oss. Det vil nok LO vite å benytte seg av, og det er vel det NHO allerede har bakt inn når Skogen Lund åpner for reallønssvekst.

Arbeidsnytt.no har spurt partene (LO og NHO) om hva som etter deres mening er den viktigste saken TBU har lagt vekt på.

Sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO svarer slik:

"Denne foreløpige rapporten fra TBU er viktig for lønnsoppgjørene vi står foran. For det første danner den bakteppet med en beskrivelse av den økonomiske situasjonen og konkurranseevnen, og hva lønnsveksten ble i fjor. Norge er i en moderat oppgangsfase etter flere år der lønnsdannelsen har bidratt til konkurranseevneforbedring. For det andre har den en direkte virkning inn i lønnsforhandlingene ved at det gis anslag på lønnsoverhenget og prisveksten i 2018".

Og direktør for arbeidsliv i NHO Nina Melsom:

"Tallene fra TBU bekrefter at frontfagsmodellen fungerer i praksis. Fordelingen av verdiskapingen i industrien er stabil på lang sikt. Årslønnsveksten for industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 2½ prosent. Dette betyr at normen fra mellomoppgjøret ga et troverdig anslag på samlet lønnsvekst i frontfaget i fjor, samtidig som normen er fulgt opp i de andre store forhandlingsområdene."

Ganske lidenskapsløst også fra partene, altså. Det er som det skal være: TBU er ikke laget for å sette de store følelser i sving. Tvert imot.

Men lønnsoppgjøret dreier seg om mer enn lønn. Forpostfektningene hittil tyder på at pensjon -særlig gjøkungen AFP - og innleie av arbeidskraft blir de to store stridsspørsmålene i vår.

Og der bidrar ikke Teknisk Beregningsutvalg til sakens opplysning - det ligger utenfor mandatet. Så her kan det nok krangles mye. Ikke bare om hvordan det bør være, men vel så mye om hvordan det faktisk står til.

Powered by Labrador CMS