Foto: NTB/Scanpix. Peggy Hessen Følsvik er nestleder LO
Foto: NTB/Scanpix. Peggy Hessen Følsvik er nestleder LO

Brudd i finansoppgjøret

LO bryter tarifforhandlingene etter at Finans Norge har sagt nei til slitertillegg.

NTB-Birgitte Iversen

LO bryter tarifforhandlingene etter at Finans Norge har sagt nei til slitertillegg. LO anklager også Finans Norge for å begrense organisasjonsfriheten.

Dermed ender forhandlingene mellom LO og Finans Norge hos Riksmekleren.

Et av LOs viktigste krav i finansoppgjøret var kravet om et «slitertillegg» for dem som ikke orker å jobbe etter 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.

Det har Finans Norge nektet å gå med på.

– Også i finansnæringen finnes det de som har behov for et slitertillegg. Det er ganske provoserende at Finans Norge ikke vil ta seg råd til det. Denne næringen er den som kommer best ut av AFP-ordningen. Den har flest som går av med AFP i forhold til hva næringen betaler inn, og avtalefestet pensjon har blitt brukt aktivt til nedbemanning av eldre arbeidstakere. Likevel vil ikke arbeidsgiverne betale den lille summen det er snakk om her, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

-Begrenser organisasjonsfriheten

Finans Norge gikk heller ikke med på LOs krav om adgang til å opprette nye tariffavtaler.

– Dette betyr en begrensning av organisasjonsfriheten og en tilnærmet monopolsituasjon, med unntak av der LO allerede har avtale. I praksis stenges vi ute, sier Følsvik.

Hun sier Finans Norge i finansnæringen ikke vil gi LO de samme rettighetene som andre forbund om å opprette nye tariffavtaler i sektoren. I dag kan LO kreve tariffavtale, men vilkårene for å opprette en avtale er strengere enn i resten av arbeidslivet.

– De ulike organisasjonene på arbeidstakersiden konkurrerer om medlemmer i alle bransjer, men har like vilkår til å fremme krav om å opprette tariffavtaler i enkeltbedrifter. Den muligheten gis ikke LO i finansnæringen. Ingen andre avtaleområder har slike regler, sier Følsvik.

Krever mer til lavtlønte

Følsvik er også skuffet over lavlønnsprofilen i tilbudet fra Finans Norge. De kom med et tilbud på 0,55 prosent, minimum 2.700 kroner. Det er under halvparten av lavlønnstillegget i LO/NHO-oppgjøret.

– Små sentrale tillegg gir mest til dem som tjener mest fra før. Og det er jo ikke slik at denne næringen ikke har råd til dette. Finansnæringen er Norges mest lønnsomme næring, sier Følsvik.

– Vi opplever at vi har strukket oss for å imøtekomme kravene fra LO, men må konstatere at de har valgt å bryte forhandlingene, skriver arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge på organisasjonens nettside.

Finans Norge sier til NTB at de ikke ønsker å kommentere bruddet ytterligere.

(©NTB)

[email protected]