- Når arbeidslivet er så kjønnsdelt som det er, påvirker det hvordan jenter og gutter tenker rundt hvor de passer i arbeidslivet. Det er ikke så rart utviklingen går sakte, sier likestillingsforsker Liza Reisel ved Institutt for samfunnsforskning i dette videointervjuet.

- Kjønnsdelingen begrenser unges tanker om egne jobbmuligheter

Når arbeidslivet er så kjønnsdelt som det er, påvirker det hvordan jenter og gutter tenker rundt hvor de passer i arbeidslivet, sier likestillingsforsker.

Publisert Sist oppdatert

- Det er ikke så rart utviklingen går sakte, sier likestillingsforsker Liza Reisel ved Institutt for samfunnsforskning i dette videointervjuet.

Flere gutter til læreryrket

- Noe av det som har endret seg aller mest er menns forhold til barn. Jeg tror ett av de områdene vi kommer til å se en rask utvikling fremover er en økende andel gutter og menn som velger seg mot førskole, undervisning og dermed lærerutdanning, sier Mari Teigen, leder for CORE – senter for likestillingsforskning i samme videointervju.

Powered by Labrador CMS