Advokat Einar Engh i advokatfirmaet Hjorth

-Ulovlig budbil-kontrakt

-Trist, sier advokat Einar Engh om arbeidsavtalene til Best Transport. Budbilselskapet lover å ha ryddet opp.

Publisert Sist oppdatert

-Det var mye jobb og fryktelig dårlig betalt, sier Ole Gunstad (44).

I halvannet år, fra oktober 2016 til februar 2018, var han sjåfør for Best Transport i Oslo.

-Arbeidsmessig fungerte det greit. Men for å få jobbene priset Best seg så lavt at det ble uforsvarlig for sjåføren, sier Ole Gunstad (44).

-I kontrakten jeg fikk sto det at hvis Best Transport fikk utgifter til arbeidsgiveravgift, så var det jeg som skulle betale dette. I tillegg er det jo drøyt at jeg måtte betale et oppstartgebyr på 20.000 kroner pluss mva, sier Gunstad.

Bøter à 500 kr

Ifølge kontrakten, som arbeidsnytt.no har fått tilgang til, står det at denne summen er for å gi tilgang til sentralens kunder og driftssystemer, pluss arbeidstøy og foliering av bil.

-Det tar kanskje seks-sju måneder før bilen er foliert, men ifølge en ansatt på kontoret slutter halvparten innen tre måneder. Da beholder Best disse pengene - de trekkes fra første utbetaling, sier Gunstad.

Han forteller at en kollega jobbet i selskapet i et år før bilen hans ble foliert.

-For meg tok det rundt åtte måneder, sier Gunstad.

I kontrakten står det også at oppsigelsestiden er mellom 14 dager og to måneder, og at transportøren skal ilegges en bot på 8000 kroner pluss mva hvis vedkommende ikke fullfører oppsigelsestiden.

-Hvis bilen ikke var i drift, skulle vi få bøter på 500 kroner dagen. Man skulle stå til disposisjon, ellers måtte man betale Best, sier Gunstad.

Les også: Ulovlig bruk av ombygde varebiler

-Blir forbannet

-Jeg blir rett og slett forbannet når jeg ser denne kontrakten, sier Geir Kvam.

Han er utreder i Norsk Transportarbeiderforbund, og sier seg rystet over hva folk er villig til å signere på.

-Dette er forkastelig. Slik jeg leser kontrakten må du betale 20.000 kroner, pluss mva, for å få lov til å jobbe. Det er ikke sikkert det er ulovlig, men det er uetisk, sier Kvam.

-Å bruke såkalte selvstendig næringsdrivende er en genistrek for arbeidsgiver. Blant annet må du selv skaffe vikar hvis du er syk. Spørsmålet er om vedkommende er selvstendig i forhold til Arbeidstilsynets definisjoner.

-Hvor vanlig er en slik kontrakt i transportbransjen?

-Jeg frykter det er langt mer vanlig enn det vi tror, sier Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund.

-Ulovlig

Advokat Einar Engh er partner i Advokatfirmaet Hjort i Oslo, og har særskilt kompetanse på bl.a. arbeidsrett. Han mener at kontrakten er “et mislykket forsøk på å skrive seg rundt en arbeidsavtale”.

-Kontrakten oppfyller ikke kravene til en arbeidsavtale, og er ulovlig. Her har Best Transport forsøkt å definere et arbeidforhold som et oppdragstakerforhold. På den måten vil selskapet unngå det vernet arbeidsmiljøloven skal gi: Regler om stillingsvern, arbeidstid, ferieloven, feriepenger og arbeidstakers rettigheter ved sykdom, sier Engh.

Han mener at budbilselskapet har innsett at kontrakten kan bli sett som en regulær ansettelse, og derfor har inkludert noen punkter som skal motstride dette - blant annet at sjåføren kan ha andre oppdragsgivere.

-Samtidig er det da pussig at “transportselskapet” forplikter seg til å holde Best Transport løpende orientert om andre oppdrag. Sammenholder man dette med punktet der transportøren skal stille sin transportkapasitet til disposisjon alle virkedager mellom 0700 og 1700, minner det mistenkelig om arbeidstid i en arbeidsavtale, sier advokaten.

-Direkte trist blir det punktet som i realiteten innebærer at arbeidstakeren må betale en bot på kr. 500 ved sykdom, sier advokat Einar Engh.

Avviser sykebøter

Kim Alexander Foss er daglig leder i Best Transport. Han avviser at sjåførene blir bøtelagt ved vanlig sykdomsfravær, slik kontraktens ordlyd åpner for.

-Det har ikke vært praktisert at transportørene må betale hvis de er syke. Det er lov å være syk, også her. Men ifølge avtalen er transportørene pliktig til å ha bil tilgjengelig. Er bilen på verksted, må sjåføren fremskaffe en annen bil. Det er ikke uvanlig i vår bransje, sier Foss.

Han sier at kontraktene ble endret etter at han begynte i jobben for ca ett år siden.

-Oppstartskostnaden på 20.000 kroner + mva var en flaskehals når det gjaldt å få inn nye sjåfører. Det var for høy startkost. Nå betaler nye sjåfører 5000 kroner + mva. For det får de arbeidstøy, en PDA til odel og eie og tilgang til våre systemer og kunder. Vi forplikter oss å gi dem oppdrag nok til å leve av.

- I god tro

-Hvordan ser du på kritikken som nå kommer mot kontraktene?

-På det året jeg har vært her har vi ikke fått noe kritikk mot kontraktene. Advokater har lest gjennom kontrakten, og jeg har vært i god tro om at den er i orden. Nå skal advokatene se på kontrakten igjen, sier Foss.

-Men jeg har vært i forliksrådet noen ganger på grunn av saker som har vært løst på feil måte tidligere. Bryter sjåførene avtalen, blir det skriftlige advarsler. Hvis det skjer gjentatte brudd, og avtalen sies opp, da må sjåføren betale et gebyr, sier Foss.

-I kontrakten står det at ”Dersom arbeidsgiveravgifter eller annet ansvar pålegges Sentralen som følge av avtalen skal Transportøren erstatte disse”. Hva tenker du om dette?

- Transportørene er ikke ansatt hos oss. De må selv betale arbeidsgiveravgiften sin. Den betaler ikke vi.

-Hvorfor er dette spesifisert i kontrakten da?

-Det må bare være for å påpeke. Jeg ser ikke at det er et problem, sier Kim Alexander Foss.

Han ønsker ikke å gi arbeidsnytt.no tilgang til den nye kontrakten.

Powered by Labrador CMS