Det lønner seg å ta en skikkelig utdannelse - bokstavlig talt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Lav lønn? Ta en master!

Arbeidstakere med master - eller doktorgrad har markant høyere lønn enn dem med "bare" bachelorgrad.

Publisert

Så var de altså ikke forgjeves, de ekstra årene på skolebenken. En ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til dels markante lønnsforskjeller på ansatte med ulikt utdanningsnivå.

Arbeidstakere med kun grunnskole, som som fullførte denne for mer enn fire år siden, har i snitt en månedslønn på 34 970 kroner. Til sammenligning har tilsvarende gruppe, men som også fullførte videregående, 40 840 kroner - 17 prosent mer enn dem som bare har grunnskole.

Forskjellene øker mer jo høyere utdanning man har.

Store ulikheter

At det er en viss forskjell på lønningsposene til nyutdannede og mer erfarne kolleger, er kanskje ikke overraskende. Men forskjellene kan være store, og aller størst er lønnsgapet for dem som har fullført en høyere utdanning. Arbeidstakere med enten bachelor- eller mastergrad, der det er gått minst fem år siden fullført utdanning, har rundt 35 prosent høyere gjennomsnittslønn enn “ferskingene” - de som fullførte utdannelsen for mindre enn fem år siden.

Gulrot

Undersøkelsen er litt av en gulrot for deg som lurer på om det er noe poeng å fortsette utdanningen etter fullført bachelor. Ifølge SSB har personer med master- eller doktorgrad betydelig tykkere lønningspose enn dem som “bare” har en bachelorgrad innen samme fagfelt. Innen samfunnsfag og juridiske fag tjener en nyutdannet med mastergrad 34 prosent mer enn kolleger med bachelorgrad.

57,5 prosent mer i lønn

Aller størst forskjell er det innen økonomiske og administrative fag. Har du en fersk bachelorgrad på innerlommen, vil du innen dette fagfeltet ha 34 730 kroner i månedslønn. Den som har samme utdanning, men som fullførte denne for mer enn fem år siden, vil ha en snittlønn på 54 710 kroner - en forskjell på hele 57,5 prosent.

Helt i andre enden av skalaen ligger helse- og sosialfag, som har de relativt sett minste lønnsforskjellene mellom nyutdannede og kolleger som har jobbet mer enn fem år. Her er det mer beskjedne forskjeller - de mer erfarne har kun fire prosent mer lønn.

SSB-rapporten kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS