Norwegian-fly. Foto: Scanpix
Norwegian-fly. Foto: Scanpix

Høyesterett avgjør om reisetid er arbeidstid

Må arbeidsgiver betale for tiden som går med til reiser utenom vanlig arbeidssted?

Publisert

NTB: Høyesterett vurderer nå en sak som kan få økonomiske følger for flere hundre tusen arbeidstakere i Norge. Spørsmålet er enkelt: Er reisetid arbeidstid?

Sett at din arbeidsgiver gir deg beskjed om at du i morgen må jobbe på Lillehammer. I kveld må du reise fra Oslo til OL-byen for å være klar til å gjøre denne jobben. Har du krav på lønn og overtidsbetalt for tiden du bruker på å reise i kveld?

– Etter dagens regelverk vil denne reisetiden normalt regnes som fritid, og du vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver, sier juridisk rådgiver Hans Gjermund Gauslaa i HR-selskaper Infotjenester.

Høyesterett behandlet saken 2. og 3. mai, og dom vil trolig foreligge før sommeren.

– Siden dommen i Høyesterett vil få svært store økonomiske konsekvenser både for arbeidstakere og arbeidsgivere, er det knyttet stor spenning til hva de faller ned på, sier Gauslaa.

EFTA: Reisetid er arbeidstid

Høyesterett ba i 2016 EFTA-domstolen om hjelp til å tolke EØS-lovgivningen på feltet. EFTA-domstolen bekreftet i november i fjor at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Utgangspunktet for vurderingen er saken til en norsk politimann som til vanlig arbeidet på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. I flere tilfeller der han ble sendt ut på oppdrag andre steder i regionen, ble reisetiden ikke godkjent som arbeidstid.

– EFTA-domstolen har vurdert saken ut fra EU-direktivet om arbeidstid, et direktiv som Norge også er bundet av. Denne uttalelsen fra EFTA ligger til grunn når Høyesterett nå behandler saken, sierGauslaa.

Spørsmålet er hvor mange andre enn denne konkrete politimannen dommen vil få betydning for, fremholder han.

Prinsipielt viktig

Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for vurderingen av om reisetid også er arbeidstid, ifølge EFTA-domstolen. Videre heter det at så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid. Det har heller ikke noen betydning hvor ofte den ansatte sendes ut på oppdrag utenfor sitt vanlige arbeidssted.

Høyesteretts avgjørelse kan føre til endringer i tariffavtalene og muligens også i Arbeidsmiljøloven.

– Derfor har saken stor prinsipiell betydning, påpeker forbundssekretær Guro Vadstein i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Fri Fagbevegelse.

Det er Politiets Fellesforbund som har brakt saken helt til Høyesterett etter å ha lidd nederlag både i tingretten og lagmannsretten. Forbundsleder Sigve Bolstad beskriver saken som en årelang verkebyll.

– Når du sitter med fullt utstyr i et uniformert kjøretøy – å si at man da ikke er til disposisjon for arbeidsgiver og for samfunnet, det henger bare ikke på greip, sier han til Fri Fagbevegelse.

kristian.sollie.skardalsmo@ntb.no