Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, vil følge opp pensjon og bemanningsbranskjen i 2019. Foto: Morten Løberg/Fellesforbundet.

Vil følge opp Stortinget om pensjon fra første krone

Fellesforbundet har stor tro på at Stortinget neste år vil endre pensjonsloven slik at det blir opptjening fra første krone.

Publisert

På arbeidslivssiden: Hva er det viktigste din organisasjon har oppnådd i 2018?

Stortingets vedtak om nye rammevilkår for bemanningsbransjen ved at innleie utover "vikarinnleie" krever at bedriften har inngått landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og avtale med tillitsvalgt, samt ny bestemmelse om at fast ansettelse forutsetter forutsigbarhet for når det skal arbeides. "Fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag" vil med den presiseringen være ulovlig.

Hvem?

Navn: Steinar Krogstad

Alder: 58

Tittel/stilling: Nestleder i Fellesforbundet

Antall medlemmer i ryggen: 140 000

Antall år i organisasjonen: Valgt til forbundsledelsen i 2011. Organsiert siden 1979

Hva blir de to viktigste arbeidslivssakene i 2019, sett fra din organisasjons side?

For det første at Stortinget forhåpentlig vedtar å endre OTP med opptjening av pensjon fra første krone. Dernest å følge opp stortingets vedtak om nye rammevilkår for bemanningsbransjen slik at det blir flere organiserte, flere faste ansettelser og tryggere ansettelsesforhold.

Hvorfor nettopp disse sakene?

Pensjon fra første krone dreier seg både om rettferdighet og likestilling. Den vil ha stor betydning for de lavtlønnede og de med deltidsstillinger.Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv henger sammen og er selve grunnpilaren i den norske modellen.

Hvordan vil dere jobbe med disse sakene?

Det er nettopp arrangert en politisk demonstrasjon foran stortinget med kravet om første krone. Fellesforbundet og LO-familien jobber politisk for å skape et flertall. Vi avventer om det er behov for nye aksjoner før stortingsbehandlingen. Det pågår nå hektisk virksomhet i alle våre organisasjonsledd, også i dialog med arbeidsgiversiden, for å være skolert og forberedt når regelverket trer i kraft ved nyttår.

Arbeidsliv 2019

Arbeidsnytt har spurt de største arbeidstakerorganisasjonene om de viktigste seire i 2018 og ditto kampsaker i 2019.

Tidligere publisert:

Handel og kontor i Norge

Delta

Hvilke forventninger har dere til utfallet?

Flere organiserte, flere faste ansettelser og tryggere ansettelsesforhold

Hvordan skal ditt forbund/din organisasjon bli mer attraktiv for eksisterende og nye medlemmer?

Våre avdelinger utfører i dag omfattende oppsøkende arbeid for å støtte tillitsvalgte og organisere nye medlemmer. Vår erfaring er at dyktige tillitsvalgte i bedrifter med gode og ryddige arbeidsforhold oppnår høy organisasjonsgrad og har få problemer med å organisere nyansatte. Utfordringene med organisering skyldes mer strukturelle forhold – små virksomheter, midlertidige ansettelsesforhold og negative arbeidsgivere. Flere faste ansettelser er derfor et viktig tiltak for flere organiserte.

Powered by Labrador CMS