Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim reiser rundt for å finne og dokumentere ulovlig byggeaktivitet etter tips fra blant andre ansatte i byggebransjen. Illustrasjonsfoto: Bjørn Lønnum Andreassen/frilans-andreassen.no

Drapstruet etter kontroll, men flere vil kopiere "uro-ordningen"

Vidar Sagmyr i byggebransjens uropatrulje i Trondheim ble drapstruet etter en byggeplasskontroll. Uropatruljen er likevel et eksempel på en kontrollordning andre nordiske land prøver å få i gang.

Publisert Sist oppdatert

- Den tre år gamle uropatruljen i Trondheim er det tiltaket mot arbeidslivskriminalitet som har kommet lengst i Norden. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene står bak. Patruljen består av en styringsgruppe og Vidar Sagmyr ansatt på heltid. Oslo er i gang med et tilsvarende prosjekt kalt "Fair play bygg", det samme som i Stockholm.

Et vanvittig eksempel

Barrierer med språk gjør at østeuropeere havner utenfor og blir utnyttet, sier Sagmyr og nevner et vanvittig eksempel: - Uropatruljen har nylig tipset myndighetene om 31 bedrifter vi antok ikke hadde orden på obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Selv om OTP er lovpålagt, manglet 28 av de 31 bedriftene dette. Nesten alle ansatte er fra Øst-Europa, og vet ikke hva de har krav på. I flere tilfeller bryr heller ikke arbeidsgiverne seg, hvis de i det hele tatt vet hva OTP er.

Sagmyr samler tips fra byggebransjens egne folk ute på byggeplasser. Når han er ute på patrulje, ender det stadig oftere med at han leverer kvalifiserte tips om ulovligheter til myndighetene. Målet er en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår.

- Til tross for enkelte forbedringer, har ikke offentlige etater kapasitet til mange nok kontroller, mener Sagmyr.

Ett tusen tips om ulovligheter

Han har tipset myndighetene omtrent ett tusen ganger, ifølge egne tall. Vanligst er brudd på HMS-krav (helse, miljø og sikkerhet).

- Mange useriøse eller ferske aktører kjenner ikke HMS-regelverket. Juks gir ofte betydelige økonomiske besparelser, og gir således et stort konkurransefortrinn fremfor seriøse aktører. Vi erfarer at de som jukser med HMS også jukser på flere områder. Ofte finner vi store offentlige utlegg og private inkassokrav mot de samme bedriftene, forteller Sagmyr, og fortsetter:

- Når Arbeidstilsynet eller regionale verneombud (RVO) kommer over byggeplasser med dårlig HMS, stoppes ofte arbeidet og det varsles om tvangsmulkt. Arbeidstilsynet bruker nå sterkere virkemidler enn tidligere. Det er tydelig sett fra mitt ståsted. Tvangsmulkt brukes oftere og tidligere i prosessen.

Statistikk fra Skatt Midt-Norge for perioden 2014 til oktober 2017 viser klar stigning i sanksjoner etter at Byggebransjens uropatrulje startet i mars 2015, ifølge Sagmyr. Uropatruljen stod for 22 prosent av tipsene til Skatt Midt-Norge i 2016.

- I 2016 ble Skatt Midt-Norge sine inntekter fra arbeidsgiveravgift, tilleggsskatt og merverdiavgift doblet til 33 millioner fra året før. Økningen skyldes tips fra oss og andre, sier han og skryter av skatteetaten. 80 prosent av tipsene til Akrimsenteret i Trondheim i 2016 kom fra Sagmyr. Han mener imidlertid at andelen saker som ender i retten ikke står i forhold.

Drapstruet på jobb

Sagmyr ble truet på livet for et år siden. En byggeaktør trodde tilsyn på arbeidsplassen, og stopp-ordre fra myndighetene, kom i stand fordi Sagmyr meldte fra. Han måtte gå med trygghetsalarm i lang tid etterpå, men stopper ikke. Mannen som truet ble senere bøtelagt for drapstrusselen.

- Vi bruker sosiale medier og andre informasjonskanaler. Jeg kjører rundt og følger med, og tar en del bilder som dokumentasjon, sier Sagmyr.

- Utfordringene er overnasjonale, og består i omgåelse av lovverk. De svakeste i kjeden, de ansatte, utnyttes for å levere håndverkstjenester til lavest mulig pris og høyest mulig profitt. Jeg tror samarbeid hjelper i Norden, men det burde utvides til også å omfatte østeuropeiske land der de fleste som utnyttes i Norden kommer fra, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS