Med et nytt lovforslag vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes stoppe arbeidslivaktører som unngår regelverket . Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

Mener arbeidsgivere sniker seg unna ansvar - krever lovendring

Med Elkjøp-saken friskt i minne, vil Rødt styrke ansattes rettigheter og stoppe arbeidsgivere som partiet mener sniker seg unna ansvar.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er noe svineri, sier Bjørnar Moxnes til Arbeidsnytt.

- En rekke arbeidsgivere organiserer virksomheten slik at de i praksis nekter ansatte å fagorganisere seg og ha en tariffavtale, sier Rødt-lederen.

Nå foreslår partiet å endre lovverket, slik at det ikke lenger skal være mulig å organisere selskaper slik at disse slipper unna arbeidsgiveransvar og tariffavtaler.

Fikk tariff, mistet jobb

Moxnes tenker blant annet på den konflikten ved Elkjøps distribusjonsselskap Elkjøp Distribusjon på Lørenskog (se lenke), der lageransatte streiket for å oppnå tarifflønn. Det fikk de - sammen med beskjeden om at de samtidig risikerte å miste jobben. Selskapet mente nemlig at tariffen ble så dyr at det ikke lenger ville lønne seg, og etter kort tid ble virksomheten besluttet nedlagt. Nedre Romerike tingrett har slått fast at retten til annen jobb ved oppsigelse ikke gjelder, ettersom Elkjøps virksomheter rundt om i landet er organisert som franchise.

- Vi har sett det på Lørenskog, men også i Norwegian, i varehandel og innen fiskeforedling, sier Moxnes.

- Hvordan vil dere komme problemstillingen til livs?

- Vi vil be regjeringen sette ned et lovutvalg som skal kartlegge hvordan lovverk, som tar sikte på å ivareta arbeidstakeres stilling, blir omgått, sier Moxnes, og legger til:

- Utvalget skal foreslå lovendringer som tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret, slik at den som har styringsrett også har arbeidsgiveransvar. Vi har foreslått at det spesielt skal gjennomgå konkurslovgivningen, og foreslå endringer slik at lovgivningen blir mer effektiv, for eksempel ved skjerping av strafferammer og konkurskarantene, sier stortingsrepresentanten.

- Stortinget må sette foten ned

I tillegg går Rødt inn for å endre arbeidsmiljøloven, slik at ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse også gjelder ved overdragelser fra konkursbo.

– Hvis ikke Stortinget setter ned foten for denne typen atferd, vil det feie beina vekk under fagbevegelsen i flere bransjer. Da blir det fritt fram for arbeidsgivere som ønsker å kvitte seg med organiserte arbeidere.

- Mener du at store selskaper bevisst bruker franchiseordningen for å omgå forpliktelser?

-Ja, sier Bjørnar Moxnes, og avslutter:

- Dette brukes til å sette fagbevegelsen på gangen, og til å pulverisere arbeidsgivers ansvar for de ansatte. De skyver ansvaret for de ansattes innflytelse og lønn nedover i systemet, mens inntektene og kontrollen blir igjen på toppen. På den måten organiserer man seg vekk fra å være underlagt lover og regler.

Powered by Labrador CMS