I sommer gikk ansatte ved Elkjøps distribusjonsselskap å Lørenskog i streik for å få tariff. Nå har de tapt både jobben og rettssaken som fulgte. Foto: Elkjøp

Mistet jobben og tapte rettssak

Da de ansatte i Elkjøp Distribusjon fikk tarifflønn, fikk de i realiteten også sparken ved at virksomheten ble besluttet nedlagt. Tingretten slår fast at de ansatte ikke får stå i sine stillinger i påvente av en varslet arbeidsrettssak.

Publisert

Ansatte ved Elkjøps distribusjonsselskap mister dermed jobbene sine fra i morgen, 16. november. Nedre Romerike tingrett avviste dermed ansattes krav om å stå i jobben til arbeidsretten får behandlet spørsmålet om usaklig oppsigelse.

De ansatte mener at outsourcing av lagerhåndtering og transportoppdrag er å anse som virksomhetsoverdragelse, noe som gir ansatte rett til å bli med over til ny arbeidsgiver. Det er Nedre Romerike tingrett ikke enig i: Den kom til at arbeidsmiljølovens bestemmelse om at oppsagte skal ha fortrinnsrett ved andre jobber i et selskap, ikke gjelder ledige jobber ved Elkjøp-kjeden rundt i landet, siden Elkjøp-butikkene er organisert som Franchise-selskaper.

- For oss var dette et forventet resultat. Det har vært en grundig prosess i forkant, og all den tid virksomheten blir lagt ned så vil det være umulig å sysselsette de ansatte på en normal måte, sier Stein Riibe, som er HR-sjef i Elkjøp Nordic.

Fikk tariff - og sparken

Bakgrunnen for konflikten er at 39 av 45 ansatte hos Elkjøp Distribusjon på Lørenskog i sommer gikk til streik for å få tariffavtale. Etter å ha streiket i seks dager fikk de streikende oppfylt sitt ønske om tarifflønn. Elkjøp Distribusjon svarte med å legge ned bedriften og si opp alle ansatte. Ifølge selskapet ville tariffavtalen gjøre driften så kostbar at det ikke var mulig å drive lønnsomt. I fremtiden skal distribusjonen av flatskjermer og vaskemaskiner overlates til flere mindre, private selskaper.

Ikke alle ansatte aksepterte avgjørelsen. Med støtte fra Oslo Transportarbeiderforening saksøkte 15 ansatte arbeidsgiveren for ulovlig oppsigelse.

Har anket

- Det er levert en anke, sier Pål Aronsen, leder av Oslo Transportarbeiderforening.

- Hva tenker du om at organiseringen og tariffavtalen, som skulle være et gode, nå har ført til at 45 arbeidsplasser forsvinner?

-Det viser hvordan Elkjøp velger å behandle sine ansatte, sier Aronsen. Han konkluderer med at Elkjøp velger å legge ned en avdeling i stedet for å la ansatte få en helt standard, landsdekkende tariffavtale.

- Vårt syn har hele tiden vært at Grossistoverenskomsten ikke er egnet i forhold til denne typen hjemleveringstjenester, sier Stein Riibe i Elkjøp.

Ansatte må betale

- Hjemkjøring i egen regi er et prøveprosjekt som har vært løpende vurdert grunnet en krevende økonomisk situasjon. De rammevilkår som følger av Grossistoverenskomsten gjør det umulig å videreføre prøveprosjektet. Vårt tilbud var å inngå standard Transportarbeideeroverenskomst, alternativt, Spedisjonsoverenskomsten, men dette tilbudet ble avvist av Norsk Transportarbeiderforbund, sier Riibe.

Ifølge Fri Fagbevegelse må de tidligere ansatte dekke Elkjøps saksomkostninger, som beløper seg til nær 100 000 kroner.

Powered by Labrador CMS