Grafen, som er basert på SSBs skattestatistikk, viser andelen som mottar lønn i forhold til totalt antall personer i aldersgruppen.

Vestlendinger står lengst i jobben

Andelen i aldersgruppen 62-66 år som har lønnsinntekt er størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, viser ferske tall.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i dag skattestatistikk for 2017. Ser vi nærmere på aldersgruppen 62-66 år, viser det seg at det er store forskjeller fylkene i mellom når det gjelder andelen som har lønnsinntekt. Mens de tre nevnte vestlandsfylkene alle ligger over 70 prosent, er andelen i Østfold, Telemark og Aust-Agder på bunn, 9-14 prosentpoeng lavere enn fylkene på topp.

Pensjonsreformen virker

Grafen over viser imidlertid at andelen har økt kraftig i alle fylker siden 2010, året før pensjonsreformen ble innført. Pensjonsreformens hovedbegrunnelse var å få folk til å stå lengre i jobben. Middelet for å få til dette bestod både av pisk og gulerot: Pisk i betydningen levealdersjustering, det at folk må jobbe lengre for å få utbetalt samme pensjon som årskullene forut. Gulerot ved at vi fra fylte 62 år fritt kan kombinere alderspensjon fra folketrygden med lønnsinntekt. Muligheten til fritt og ustraffet å kombinere lønn og pensjon gjelder også privat tjenestepensjon og privat AFP, mens offentlig tjenestepensjon og AFP ennå ikke er tilpasset pensjonsreformen.

Samme trend i Danmark

I Danmark viser en fersk undersøkelse de samme store forskjellene landsdelene i mellom når det gjelder yrkeaktivitet. Storavisen Politiken omtaler dette under tittelen "Ældre på landet bliver længere i jobben enn arbejderne i byerne".

I følge avisen jobbet en av to dansker det året de fylte 65 år.

Powered by Labrador CMS