Sysselsetting innen oljeindustrien vil falle. Her fra byggingen av en Johan Sverdrup-installasjon i Haugesund. Foto: Paal Kvamme

Mørke utsikter for høyt skolerte

Vi blir stadig flere med høy utdannelse. Men å finne nok relevante jobber kan bli en utfordring.

Publisert

Kanskje har de blitt hørt, alle foreldre som til stadighet har mast om hvor viktig det er at avkommet får seg en skikkelig utdannelse. Antallet nordmenn som tar utdanning på bachelor- og masternivå øker nemlig stadig. Men å finne jobber som krever denne høyere utdanningen, skal det i fremtiden blir langt verre med.

Det kommer frem i rapporten “Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035”, som Statistisk sentralbyrå nylig har publisert.

– Vi ser en større vekst i arbeidsstyrken enn i sysselsettingen for en rekke fag på bachelor- og masternivå. Dette er fag der relativt få vil gå av med pensjon de neste årene, og de nye som kommer inn i arbeidsstyrken, vil derfor i liten grad erstatte de som går av med pensjon, sier SSB-forsker Hege Marie Gjefsen.

Prognosene tilsier at sysselsettingen innen industri og petroleumsnæringen vil falle. Samtidig vil det være bruk for flere hender innen helse, eldreomsorg og tjenesteytende næringer, ikke minst fordi befolkningen stadig øker og fordi vi lever lengre.

– Framskrivingene viser at sysselsettingen for personer med videregående opplæring innen helse- og omsorgsfag vokser, mens arbeidsstyrken med denne utdanningsbakgrunnen synker, sier SSB-forsker Nils Martin Stølen.

Powered by Labrador CMS