Illustrasjonsfoto: Pixabay

Mye informasjon - lite læring

Vi har blitt for dårlige til å lære, mener amerikanske produktivitets-coacher.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av en gjennomsnittlig dag konsumerer vi informasjon tilsvarende 174 aviser. Takket være sosiale medier, nettaviser, magasiner, bøker, digitale læringsplattformer osv. har vi hele tiden mulighet til å tilegne oss informasjon om bortimot hva som helst. Men mer informasjon betyr ikke nødvendigvis mer kunnskap. Forskning viser at den gjennomsnittlige allmennkunnskapen i dag er på samme nivå som for 80 år siden. Dette skyldes at vi har blitt dårligere til å lære, mener Matt Plummer og Jo Wilson i coaching-selskapet Zarvana.

For å kunne håndtere og dra nytte av den enorme informasjonsstrømmen vi møter i hverdagen, må vi ha et bevisst forhold til hvordan vi tilegner oss kunnskap. Vi må lære hvordan vi velger - og ikke minst, velger bort - informasjon, satmtidig som vi jobber med måten vi prosesserer og vedlikeholder kunnskapen i ettertid.

I en artikkel publisert i Harvard Business Review, kommer Plummer og Wilson med fire råd til hvordan vi kan tilegne oss kunnskap mer produktivt:

Fokuser på enkelte temaer over lengre tid: I stedet for å klikke seg inn på de mest interessante overskriftene, bør man velge ut noen få temaer, og fordype seg i disse. På denne måten kan man koble ny informasjon opp mot kunnskap man allerede besitter. I tillegg mener hjerneforskeren Adam Gazzaley at vår evne til å velge bort irrelevant informasjon, påvirker vår evne til å tilegne oss relevant informasjon. Ved å konsentrere seg utelukkende om enkelte temaer, fjerner man altså støyen som irrelevant informasjon skaper.

Plasser informasjonen innenfor rammeverk: Når man har tilegnet seg ny kunnskap, bør man forsøke å plassere den sammen med lignende informasjon. Man kan tenke på dette som et slags mentalt arkiv der informasjonen er plassert i ulike kategorier. Etter å ha lest lest denne artikkelen, kan man for eksempel plassere informasjonen i kategorien "Produktivitet". På denne måten kobler man sammen ny og gammel informasjon, og gjør det enklere hente den frem senere.

Regelmessig syntetiser det du har lært: Å syntetisere informasjon vil si å plukke den fra hverandre, og sette den sammen til noe nytt. Dette kan man for eksempel gjøre ved å spørre seg selv: "Hva var det viktigste i det jeg nettopp leste?". Når man syntetiserer informasjon, kobler man den automatisk opp mot det man har lest tidligere. I tillegg må man gjøre seg opp meninger opp innholdet, når man skal velge noen opplysninger fremfor andre. Det er derfor langt mer produktivt å syntetisere informasjon enn simpelthen å oppsummere den.

Ta pauser fra ny informasjon: For å få godt utbytte av det man allerede har lest, er det viktig å begrense konsumeringen av ny informasjon. Hvis ikke, vil det gå utover evnen til å huske, vurdere, og ta i bruk det man allerede har lest.

På denne måten, sier Plummer og Wilson, kan vi lære å utnytte den enorme mengden informasjon, fremfor å bli et offer for den.

Powered by Labrador CMS