Illutrasjonsfoto: JÉSHOOTS

Tenk på jobben - på vei til jobben

Hva vi gjør mens vi pendler påvirker hvor godt vi trives på arbeidsplassen, skriver forskere.

Publisert Sist oppdatert

Flere studier antyder at jo mer vi pendler, desto dårlige trives vi på jobben. Det er imidlertid ikke sånn at lange reiseveier behøver å få negative konsekvenser. Alt avhenger av hva vi velger å bruke tiden vår på.

Velger vi å fokusere på jobben, allerede før vi ankommer arbeidsplassen, kan pendlingen faktisk ha positiv effekt.

Dette kommer frem i et såkalt "working paper", forskningsartikkelen Between Home and Work: Commuting as an Opportunity for Role Transitions, publisert av Harvard Business School. I artikkelen undersøker forskere fra USA, England og Tyskland, hvorfor pendling får negative konsekvenser, og hvordan man kan motarbeide disse.

Artikkelen er basert på spørreundersøkelser gjennomført blant amerikanske arbeidere. I undersøkelsen fikk arbeiderne spørsmål om hvor mye de pendlet, hvor godt de trives i jobben, og hvor godt de klarer å skille mellom hjem og arbeid.

Grunnen til at pendling kan ha en negativ effekt på jobbtrivselen, er at vi befinner oss i overgangen mellom to roller. Vi er verken hjemme eller på jobb; verken privatperson eller ansatt. Denne tvetydige opplevelsen av roller, kan oppleves ubehagelig. Det gjør også vanskeligere å tre inn i rollen som ansatt, når vi endelig ankommer arbeidsplassen.

I artikkelen presenterer forskerne en løsning som går under navnet role-clarifying prospection. Det går ut på å rette tankene mot den rollen man er i ferd med å tre inn i. For eksempel å planlegge arbeidsdagen, eller finne ut hvordan man kan jobbe mest mulig effektivt.

Ved å gå aktivt inn i rollen som ansatt, fjerner man noe av tvetydigheten som ofte kan gjøre pendlingen ubehagelig. Samtidig reduserer man sjansen for å bli plaget av tanker om private konflikter (f.eks. krangler og stress i hjemmet) i løpet av arbeidsdagen.

Powered by Labrador CMS