Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Til høyesterett: Ansiennitet vs. kompetanse

Kan en bedrift legge andre kriterier til grunn enn ansiennitet når den sier opp ansatte?

NTB: Høyesterett skal vurdere hvordan ansiennitet skal vektes mot kompetanse i Skanska-saken, der seks ansatte vant jobbene tilbake etter å ha blitt sagt opp.

NHO fører saken for Skanska og LO fører saken for de seks anleggsarbeiderne. Det betyr at de to organisasjonene nå får prøvd et av arbeidslivets viktigste spørsmål i landets øverste domstol: Kan en bedrift legge andre kriterier til grunn enn ansiennitet når den sier opp ansatte, skriver Fri Fagbevegelse.

– Det er overraskende at saken slipper inn i Høyesterett, sier LO-advokat Edvard Bakke, som mener at dommen i lagmannsretten var klokkeklar til fordel for anleggsarbeiderne og ansiennitetsprinsippet.

Skanska begrunner anken med at lagmannsretten skal ha tolket loven feil og vurdert ansiennitetsprinsippet for strengt.

Tvisten mellom Skanska og anleggsarbeiderne startet høsten 2015, da Skanska Norge måtte si opp folk på grunn av økt konkurranse i bransjen. Av 650 ansatte i anleggsdelen måtte rundt 100 gå, og åtte av de oppsagte hadde lengre ansiennitet enn dem som fikk beholde jobben.

De åtte gikk til sak og tapte den første runden i Oslo tingrett. Seks av dem anket dommen og vant jobben tilbake i Borgarting lagmannsrett i februar i år. Skanska anket i sin tur avgjørelsen til Høyesterett, som nå har sagt ja til å se på saken.

Det sentrale spørsmålet gjennom hele rettsprosessen har vært om Skanska hadde loven på sin side da de lot hensyn til kompetanse gå foran ansiennitet i den omfattende nedbemanningsrunden i 2015.

Saken ble først omtalt av Rett 24 mandag.

(©NTB)

[email protected]