Trine Lise Sundnes fronter 72 000 medlemmer i handel og kontor i Norge i kampen for en utvidelse av private tjenestepensjonsordninger. Foto: Handel og kontor i Norge.

Klar til kamp for pensjon og kompetansereform

For forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor i Norge står pensjon øverst på listen over kampsaker i 2019.

Publisert

På arbeidslivssiden: Hva er det viktigste din organisasjon har oppnådd i 2018?

Regjeringens ønske om enda mer søndagsåpent ble stoppet av et flertall på Stortinget, og søndagen som annerledesdagen hvor flertallet i befolkningen har fri sammen står fortsatt. Bedre samordning av offentlig pensjon med privat AFP ble sikret ved årets tariffoppgjør på en slik måte at folk som går fra en jobb i offentlig sektor til privat sektor ikke lenger taper alderspensjon. Dette var et viktig HK-krav under forhandlingene.

Hvem?

Trine Lise Sundnes

Alder: 48 år

Stilling: Forbundsleder i handel og kontor i Norge (HK)

Antall medlemmer i ryggen: 72 000

Antall år i organisasjonen: 27 år som fagorganisert

Hva blir de to viktigste arbeidslivssakene i 2019, sett fra din organisasjons side?

Rett til tjenestepensjon fra første krone, og sikre de under 20 år, ansatte med mindre enn 20 prosent eller som har kortere arbeidsforhold enn 12 måneder rett til tjenestepensjon.

Sikre ansatte nødvendig kompetanse i møte med omstillinger som kommer, gjennom en ny kompetansereform og bransjeprogram som finansierer og legger til rette for dette.

Hvorfor nettopp disse sakene?

Én million arbeidstakere har ikke rett til tjenestepensjon av all lønn de tjener, dette rammer særlig lavtlønte, unge og kvinner, mange med minimumsordninger. Det er urettferdig.

Arbeidsliv 2019

Arbeidsnytt har spurt de største arbeidstakerorganisasjonene om de viktigste seire i 2018 og kampsaker i 2019. Handel og kontor i Norge er først ute i denne serien.

Digitalisering og automatisering vil bety at jobber og oppgaver forsvinner eller endrer seg og nye kommer til. Skal ansatte gå omstillingene trygt i møte må de få nødvendig kompetanse.

Hvordan vil dere jobbe med disse sakene?

Vi vil jobbe aktivt for at flertallet på Stortinget vedtar forslaget fra Ap og SV om tjenestepensjon fra første krone som nå er til behandling på Stortinget.

Vi vil jobbe for at regjeringen forplikter seg til et trepartssamarbeid om en kompetansereform som kan komme våre medlemmer til gode.

Hvilke forventninger har dere til utfallet?

Vi håper å få KrF med oss på at urettferdigheten i dagens pensjonssystem som øker forskjellene mellom folk, ikke kan fortsette. Det vil bidra til et flertall for forslaget fra Ap og SV.

Når det gjelder kompetansereform håper vi at regjeringen både ser utfordringene vi har i varehandelen og andre steder og at de møter dette med gode politiske svar.

Hvordan skal ditt forbund/din organisasjon bli mer attraktiv for eksisterende og nye medlemmer?

Vi må vise at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. Organiserte ansatte på arbeidsplassene har betydning for arbeidshverdagen. Vi skal være synlige, stolte og kampklare når det trengs.

Powered by Labrador CMS