Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i delta, vil ta opp kampen mot økt bruk av deltid. Foto: Kim Holthe.

Vil kjempe for redusert bruk av deltid

Forsvarlige arbeidstidsordninger og redusert bruk av deltid er kampsaker for Delta og organisasjonens 80 000 medlemmer.

Publisert

På arbeidslivssiden: Hva er det viktigste din organisasjon har oppnådd i 2018?

Hvem?

Lizzie Ruud Thorkildsen

Alder: 57 år

Tittel/stilling: Forbundsleder i Delta

Antall medlemmer i ryggen: 80 000, hovedsaklig offentlig ansatte

Antall år i organisasjonen: 25 år

Den viktigst vi har bidratt til i år, er enigheten om ny offentlig tjenestepensjon. Størstedelen av Deltas medlemmer arbeider i offentlig sektor, og det var viktig for oss å sikre våre medlemmer en god og fremtidsrettet ordning med et godt pensjonsnivå. Vi må også nevne at Delta vokser og at vi i år har rundet 80 000 medlemmer.

Hva blir de to viktigste arbeidslivssakene i 2019, sett fra din organisasjons side?

Kompetanse og arbeidstid blir to av de viktigste arbeidslivssakene for Delta neste år. I en tid da teknologien endrer arbeidslivet i stadig høyere tempo, skal vi styrke medlemmenes mulighet til å forbli attraktiv arbeidskraft gjennom et helt liv. Vi skal også fortsette å arbeidet for forsvarlige arbeidstidsordninger og for å redusere bruken av deltid.

Hvorfor nettopp disse sakene?

Arbeidsliv 2019

Arbeidsnytt har spurt de største arbeidstakerorganisasjonene om de viktigste seire i 2018 og ditto kampsaker i 2019.

Tidligere publisert:

Handel og kontor i Norge

Kompetanse er en forutsetning for å ta teknologien i bruk på menneskenes premisser og til løse de store samfunnsutfordringene. For den enkelte er kompetanseutvikling avgjørende for å kunne være med på utviklingen og ikke bli støtt ut av et arbeidslivet. Kompetanseutvikling, forsvarlige arbeidstidsordninger og flere hele stillinger er avgjørende for å møte framtidens arbeidskraftbehov.

Hvordan vil dere jobbe med disse sakene?

Vi vil fortsette å jobbe for gjennomslag på en rekke arenaer, ikke minst i det sentrale og lokale partssamarbeidet, men også gjennom politiske påvirkning. Arbeidslivets parter og myndighetene må løfte sammen for å sikre at alle får del i kompetanseutviklingen. Oppfølgingen av «Heltidserklæringen» i kommunesektoren blir også viktig neste år.

Hvilke forventninger har dere til utfallet?

Vi tror det er mulig å få til mye på disse områdene, men det krever flere konkrete tiltak og større forpliktelser fra regjeringens og arbeidsgiversiden enn det som er tilfelle i dag. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er langsiktig arbeid som ikke nødvendigvis lar seg løse i løpet av en kort periode.

Hvordan skal ditt forbund/din organisasjon bli mer attraktiv for eksisterende og nye medlemmer?

Som medlem i Delta skal du aldri stå alene. Vi mener at tilgjengelige, stabile og gode tillitsvalgte er avgjørende for å være en attraktiv organisasjon for både nåværende og nye medlemmer.

Powered by Labrador CMS