Åtte mennesker omkom da russisk helikopter av denne typen styrtet ved Barentsburg høsten 2017. Foto: Birger Amundsen / NTB scanpix

Heli-krasj ga økte dødstall

Hele 40 prosent av de omkomne i arbeidslivet i 2017 var utenlandske. Årsaken er et helikopterstyrt på Svalbard.

Publisert

44 mennesker omkom i norsk arbeidsliv 2017, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Av disse var 28 i landbasert arbeid, sju innen sjøfart, en i petroleumssektoren og åtte innen luftfart. 17 av de omkomne, altså nær 40 prosent, var utenlandske arbeidstakere. De aller fleste kom fra Øst-Europa og Russland.

Positiv utvikling, men...

De siste årene har utviklingen vært positiv: Antallet dødsulykker rapportert i 2017 er det tredje laveste siden 2000. Det året omkom 86 mennesker i arbeidsulykker. Ti år senere var tallet redusert til 58, mens tallet i 2016 var 45 omkomne.

Men både i 2016 og i 2017 har to helikopter luftfartsulykker trukket opp statistikken: 13 mennesker omkom i helikopterulykken på Turøy i 2016, en ulykke som alene sto for nesten en tredel av dødsfallene det året. I 2017 mistet åtte mennesker livet da et russisk helikopter havarerte på Svalbard. Disse åtte gjør at antall utenlandske omkomne i 2017 tilsvarer nesten 40 prosent av de omkomne i norsk arbeidsliv.

Men selv uten Barentsburg-ulykken hadde nær 20 prosent av de omkomne vært utenlandske. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har rundt 16 prosent av de ca. 2,4 millioner arbeidstakerne i Norge utenlandsk bakgrunn, så det er altså høyere dødelighet blant utenlandske arbeidstakere.

-For tidlig å si

De fleste dødsulykkene skjer i landbasert arbeid. I denne delen av arbeidslivet er antall utenlandske dødsfall det laveste registrerte antallet siden 2013.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne fra 2016 til 2017 er et tegn på at utviklingen har snudd. Det er små tall, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner. Da må vi se en trend over flere år. Det er likevel positivt å se at antallet utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb er betydelig lavere i 2017 sammenlignet med årene før, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en uttalelse.

Fall mest vanlig

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble 21.937 arbeidsulykker registrert hos NAV i 2017. Rundt hver femte ulykke skyldtes fall, som var den vanligste ulykkestypen. Flest ulykker var det innen transport og lagring, ifølge SSB.

Én av de 44 som omkom på jobb i 2017 var kvinne: Marie Skuland (17) ble knivdrept da hun var på jobb på Coop-butikken i Kristiansand.

Powered by Labrador CMS