Advokat Birthe Eriksen. Foto: Guide Advokater
Advokat Birthe Eriksen. Foto: Guide Advokater

Advokat Birthe Eriksen: Varslingssaker handler om ulike virkelighetsoppfatninger

Regjeringsutvalg legger fram sine forslag torsdag

Publisert   Sist oppdatert

Torsdag kl 11 legger regjeringens varslingsutvalg fram sin NOU 2018:6. Utvalget har hatt et vidtrekkende mandat hvor man både skulle gjennomgå rettsreglene og det systemet som skal sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens regler om varslervern.

- Vi er spente på reaksjonene på forslagene våre, sier medlem av utvalget advokat Birthe Eriksen. Vi håper på gode debatter når forslaget vårt er gjort kjent.

Birthe Eriksen har doktorgrad på temaet varsling, fra Universitetet i Bergen i 2016. Hun underviser i arbeidsrett på Høyskolen Kristiania i Bergen ved siden av egen advokatpraksis i byen.

- Hvordan tror du reaksjonene blir på forslagene i NOU-en torsdag?

- Har man gjort egne, smertefulle erfaringer som varsler, tillitsvalgt eller pårørende, så vil man trolig ikke få en tilstrekkelig radikal rettstilstand, sier Eriksen. - Og så vil det være både advokater og arbeidsgivere som ikke ønsker for store inngrep i arbeidsgivers styringsrett.

I komplekse varslingssaker er den største utfordringen at det ofte eksisterer ulike virkelighetsoppfatninger i saker som kan utvikle seg over lang tid, med en rekke varsler til ulike mottakere.

- Men er ikke alle enige om at varsling er viktig og bra?

- Nei, sier Eriksen, - gjennom utvalgets arbeid, har vi også møtt dem som mener at varslingsinstituttet i for stor grad utnyttes av arbeidstakere.

- På dette området må norsk rett også forholde seg til internasjonal rett og rettsutvkling. Gjør det sakskomplekset vanskeligere?

- Ja, det er en rekke internasjonale rettskilder som også påvirker vår hjemlige rettstilstand, sier Eriksen. - Det er generelt et krevende landskap å manøvrere i: Balansere, imøtegå og imøtekomme mange ulike synspunkt, rettskilder og erfaringer.

Vi håper at våre forslag bringer rettstilstanden og kunnskapsnivået et godt steg videre - på en måte som ivaretar alle legitime behov, både for varsler, arbeidsgiver og den/de det varsles om.

Dette blir nok uansett ikke siste skritt for rettsutviklingen på dette feltet, sier Eriksen.

- Vi er neppe ved veis ende. Men forhåpentligvis innebærer forslaget noen erkjennelser som flytter oss opp på neste nivå.